Revolver jako obraz a báseň

V závěru loňského roku vydala Pedagogická fakulta OU „konceptuální“ publikaci REVOLVER /UT TEXTURA POESIS/ Jakuba Guziura z Katedry výtvarné výchovy. Nyní knihu nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

REVOLVER /UT TEXTURA POESIS/ je rozsáhlá sekvence tzv. konkrétních básní rozvíjející koncept vizuálního eseje, který autor představil v práci VIZUÁLNÍ ESEJ / VISUÁLNÍ ESEJ (Praha: Trigon, 2016). Obě díla spojuje ústřední téma: procesuální zkoumání rozhraní mezi vizuálním (okamžitým) a verbálním (sekvenčním).

Z hlediska umělecké tradice je možné REVOLVER řadit ke konkrétnímu umění; lze ho ostatně vnímat jako svéráznou poctu konkrétismu šedesátých let 20. století. Jedná se ovšem o dílo nutně spadající do tzv. nového (tj. digitálního) konkretismu, resp. jeho varianty, která tematizuje odlišné médium uměleckého vyjadřování. Nakolik digitální prostředí proměňuje vnímání uměleckého díla může čtenář posoudit sám, porovná-li tištěnou podobu REVOLVERU s jeho elektronickou verzí.

Přejeme příjemnou střelbu.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 04. 2018