SITUACE: Ostrava 2017

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


SITUACE: Ostrava 2017 je výstavní projet, jehož ambicí je představit, pokud možno co nejucelenější, obraz kvalitativně relevantního dění na současné ostravské výtvarné scéně. Akce je součástí Colours of Ostrava 2017.

Výstava SITUACE: Ostrava 2017 představí výtvarnému publiku výběr z tvorby ostravských umělců, zamýšlený (navazující na bilanční přehlídku OVA 95-05) nejen jako ukázky již svébytné a etablované součásti kontextu českého výtvarného umění, ale také fenoménu nejmladší ostravské výtvarné kultury, svou tvůrčí identitu dosud hledající. Jednoduše řečeno, kurátorský záměr je motivován nejen nutkavou potřebou konat, respektive zrealizovat navazující výstavní projekt, ale především zcela elementární zvědavostí souznějící s časem rychle uplynulým od výše zmíněného kolektivního vystoupení.

Divák zajisté ocení možnost seznámit se s reprezentativním konvolutem tvůrčích souvislostí, jež v posledních více než deseti letech emancipovaně spoluprojektují českou výtvarnou scénu.

Kurátoři: Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D. - pedagogové Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

poster


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 07. 2017