OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Krátkodobé programy a kurzy (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Doškolovací kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz je určen pro držitele licence „Instruktor školního lyžování“, kteří si potřebují prodloužit její platnost.

Doškolovací kurz základního školního snowboardingu
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou již držiteli licence „Instruktor snowboardingu“ (příp. „Instruktor školního snowboardingu“) a mají zájem o prodloužení její platnosti.

Instruktorský kurz snowboardingu - mimo DVPP
Kurz je určen všem se zájmem o získání licence Instruktor školního snowboardingu.

Instruktorský lyžařský kurz - mimo DVPP
Kurz je určen pro lyžařskou veřejnost, která chce získat licenci (nebo prodloužit) INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ a chce se také seznámit se současnými trendy v lyžování a jeho výuce.

Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz je uručen pro zájemce o získání licence „Instruktor školního lyžování“ z řad učitelů a pedagogických pracovníků, kteří nemají aprobaci tělesná výchova.

Základní školní snowboarding
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům se zájmem o získání licence Instruktor školního snowboardingu.

facebook
rss
social hub