Celoživotní vzdělávání

     
     
     

Studium pro seniory – Univerzita 3. věku

U3V – Kalokagathia II
V hudební části zimního semestru je program zaměřen na proces tzv. popularizace. Zaměříme se tedy na tzv. populární hudbu, na její znaky, projevy a žánry. Předmětem přednáškové části bloku bude poslechově-diskusní sonda do této problematiky založená na poslechové práci s konkrétními hudebními ukázkami, v seminárním bloku budeme aktivně pracovat prostřednictvím pěveckých, rytmických a pohybových aktivit s hudbou jakožto „živým a živoucím“ – obecně známým, oblíbeným a proslulým materiálem, který je přístupný nejširší veřejnosti.
Literární část programu se zabývá propojením literárního textu, hudby a filmu. Dozvíte se zajímavosti o jménech jeskyní ČR a seznámíte se s armádní mluvou na misi v Afghánistánu. V této literární části se také zaměříme na rozvoj obrazotvornosti a zájmu o svět v rámci tzv. Dílny psaní.
Program letního semestru je zaměřen na praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. V rámci praktické výuky si posluchači aktivně vyzkouší různé pohybové aktivity, které jsou vhodné pro udržení tělesné zdatnosti. Budeme také pokračovat v oblíbených relaxačních a meditačních technikách.