Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Studium pro seniory – Univerzita 3. věku

U3V – Kalokagathia II
Program ve třetím semestru je zaměřen na praktické hudební činnosti směřující k duševní a tělesné harmonii a dokonalosti. Praktické hudební činnosti programu reprezentují dílčí složky hudební výchovy – hlasovou / pěveckou výchovu, rytmický výcvik, intonaci a sluchovou analýzu, sborový zpěv a základy dirigování, hudebněpohybovou / taneční výchovu,instrumentální výcvik (hra na nástroje Orffova instrumentáře, hra na perkusní a další hudební nástroje včetně flétny), hudební teorii a dějiny hudby. Absolvování programu nevyžaduje předchozí praktické hudební zkušenosti frekventantů, např. hru na hudební nástroj, znalost notopisu apod.
Ve čtvrtém semestru je program zaměřen na teoretické i praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. Teoretická část výuky seznamuje posluchače s moderními metodami analýzy lidského pohybu, využitím mobilních technologií pro podporu zdraví, základy první pomoci a sportovního tréninku. V rámci praktické výuky se posluchači aktivně zapojí do pohybových činností přizpůsobených individuálním potřebám posluchače.