Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:U3V – Kalokagathia II
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě nároku na důchod), max. počet ve skupině 20
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 48 hodin
Cena:1800,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta OU),
Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta OU),
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.,
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.,
Mgr. Markéta Rygelová, Ph.D.
Anotace:V hudební části zimního semestru je program zaměřen na proces tzv. popularizace. Zaměříme se tedy na tzv. populární hudbu, na její znaky, projevy a žánry. Předmětem přednáškové části bloku bude poslechově-diskusní sonda do této problematiky založená na poslechové práci s konkrétními hudebními ukázkami, v seminárním bloku budeme aktivně pracovat prostřednictvím pěveckých, rytmických a pohybových aktivit s hudbou jakožto „živým a živoucím“ – obecně známým, oblíbeným a proslulým materiálem, který je přístupný nejširší veřejnosti.
Literární část programu se zabývá propojením literárního textu, hudby a filmu. Dozvíte se zajímavosti o jménech jeskyní ČR a seznámíte se s armádní mluvou na misi v Afghánistánu. V této literární části se také zaměříme na rozvoj obrazotvornosti a zájmu o svět v rámci tzv. Dílny psaní.
Program letního semestru je zaměřen na praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. V rámci praktické výuky si posluchači aktivně vyzkouší různé pohybové aktivity, které jsou vhodné pro udržení tělesné zdatnosti. Budeme také pokračovat v oblíbených relaxačních a meditačních technikách.
Výstupní doklad:Certifikát po absolvování Kalokagathia I a II
Přihlášky:elektronická přihláška
Kontakt / další informace:Mgr. Jitka Lošáková,
Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu; platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Plán studia / rámcový harmonogram:Témata zimního semestru 2024/2025:
 1. Populární hudba jako jev „sui generis – svého druhu“
 2. Popularizace artificiální hudby – „trest nebo ocenění“
 3. Hudba živá a živoucí I.
 4. Hudba živá a živoucí II. (doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D., Mgr. Daniela Střílková, Ph.D., PhDr. Jiří Mazurek, Ph.D.)
 5. Dílna psaní aneb Rozvoj obrazotvornosti, kreativity a zájmu o svět (Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.)
 6. Mezi literárním textem, hudbou a filmem (doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.)
 7. Armádní mluva na misi v Afghánistánu (Mgr. Jarmila Mádrová)
 8. Budha, Kaktus či Zkamenělý pes aneb jména jeskyní ČR (Mgr. Jarmila Mádrová)

Témata letního semestru 2024/2025:
 1. Pohybové relaxační a meditační techniky I (Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.)
 2. Pohybové relaxační a meditační techniky II (Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.)
 3. Biomechanická analýza pohybu (Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.)
 4. Funkční antropologie: Hodnocení tělesné hmotnosti – možnosti diagnostiky obezity (doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.)
 5. Jóga I (Klára Kuběnová)
 6. Sportovní trénink (Mgr. Adam Motyka)
 7. Vodní turistika (Mgr. Michal Sebera)

plán studia soubor pdf 0,16 MB