Granty podporující mobility

Katedra se zapojila do grantů podporujících mezinárodní mobilitu studentů a zaměstnanců:

 • grant "VIA" - interní grant OU - mobility studentů magisterského nebo doktorského studia mimo Erasmus +. Finance na mobilitu získali studenti PhD studia oboru Kinantropologie do těchto destinací:

  LS AR 2016/2017 - 3 studenti
  • 2 měsíce - University of Massachusetts Amherst, USA
  • 1 měsíc - La Trobe University, Bendigo, Austrálie
  • 1 měsíc - University of Nevada, Las Vegas, USA

  ZS AR 2017/2018 - 3 studenti
  • 2 měsíce - University of Massachusetts Amherst, USA
  • 1 měsíc - La Trobe University, Bendigo, Austrálie
  • 1 měsíc - University of Nevada, Las Vegas, USA

 • grant "To Be In" - interní grant OU - finance na platy zahraničních pracovníků za účelem zvýšení mobilit z/do zahraničí

  Získali jsme finance pro naše hostující profesory na rok 2017
  • Prof. Garetha Irwina
  • Prof. Josepha Hamilla.

 • podána žádost o interní grant "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků" - rozvoj mezinárodního VaV prostředí
  • z tohoto grantu chceme získat finance na zaměstnání akademického pracovníka, dr. Steriani Elavsky, která v posledních letech působila na pozici docenta na Penn State University, USA - žádost: 2 roky
  • žádost o finance pro mobilitu zahraničního post - doka na KSLP - žádost: 2 roky

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2017