Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Cigánková Tereza, Mgr.
činnost: anglický jazyk
553 46 2707
Cindlerová Ivona, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, latinský jazyk, didaktika cizích jazyků
553 46 2702
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: anglický jazyk, lexikologie a frazeologie anglického jazyka
553 46 2707
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: britská a americká literatura, populární kultura a umění, kulturální a mediální studia
553 46 2538
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
činnost: morfologie a syntax anglického jazyka, analýza diskurzu, akademické psaní
553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka, katedrový koordinátor programu Erasmus+
553 46 2700
Malá Eva, prof. PhDr., CSc.
činnost: úvod do studia anglického jazyka / úvod do jazykovědy, morfologie anglického jazyka
553 46 2701
Mlčoch Jan, dr
činnost: španělský jazyk
553 46 1959
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
553 46 2676
Stará Hana, Mgr.
činnost: německý jazyk
605 968 291
Stroková Kimberly Anne, M.A.
činnost: anglický jazyk
553 46 2707
Střelec Karel, Mgr., Ph.D.
činnost: francouzský jazyk
553 46 1921
Šigutová Marta, Mgr., M.A.
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka
553 46 2703
Šimonová Ivana, doc. PhDr., PhD.
činnost: garance cizího jazyka v rámci Ph.D. studií Pedagogické fakultě
 
Trnová Michaela, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, fonetika anglického jazyka, didaktika anglického jazyka, praxe, pedagogický poradce
553 46 2701