Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2700
Tajemnice katedry
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
činnost: morfologie a syntax anglického jazyka, analýza diskurzu, akademické psaní
553 46 2707
Sekretariát katedry
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
553 46 2676
 
Členové katedry
Profesoři
Malá Eva, prof. PhDr., CSc.
činnost: úvod do studia anglického jazyka / úvod do jazykovědy, morfologie anglického jazyka
553 46 2701
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: britská a americká literatura, populární kultura a umění, kulturální a mediální studia
553 46 2538
Odborní asistenti
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: anglický jazyk, lexikologie a frazeologie anglického jazyka
553 46 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
činnost: morfologie a syntax anglického jazyka, analýza diskurzu, akademické psaní
553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka, katedrový koordinátor programu Erasmus+
553 46 2700
Siedloczek Marian, Mgr., M.A., Ph.D.
činnost: britská a americká literatura
 
Stroková Kimberly Anne, M.A.
činnost: anglický jazyk
553 46 2707
Trnová Michaela, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, fonetika anglického jazyka, didaktika anglického jazyka, praxe, pedagogický poradce
553 46 2701
Externisté
Cigánková Tereza, Mgr.
činnost: anglický jazyk
553 46 2707
Cindlerová Ivona, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, latinský jazyk, didaktika cizích jazyků
553 46 2702
Dostálová Zuzana, PhDr., PhD.
literatura pro děti a mládež a translatologie
 
 
Stará Hana, Mgr.
činnost: německý jazyk
605 968 291