Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAD
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2700
Tajemnice KAD
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
činnost: anglický jazyk, morfologie a syntax anglického jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Sekretariát KAD
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Členové katedry
Profesoři
Malá Eva, prof. PhDr., CSc.
činnost: úvod do studia anglického jazyka / úvod do jazykovědy, morfologie anglického jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 2701
Docenti
Šimonová Ivana, doc. PhDr., PhD.
činnost: garance cizího jazyka v rámci Ph.D. studií Pedagogické fakultě
e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: anglický jazyk, lexikologie a frazeologie anglického jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
činnost: anglický jazyk, morfologie a syntax anglického jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2700
Trnová Michaela, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, fonetika anglického jazyka, didaktika anglického jazyka, praxe, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2701
Externisté
Cigánková Tereza, Mgr.
činnost: anglický jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Cindlerová Ivona, Mgr.
činnost: anglický jazyk, německý jazyk, latinský jazyk, didaktika cizích jazyků
e-mail:
telefon: 553 46 2702
Jurčová Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Kilduff Rowan Tearlach, M.A. e-mail:
telefon:
Mlčoch Jan, dr
činnost: španělský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1959
Siedloczek Marian, Mgr., M.A., Ph.D. e-mail:
telefon:
Stará Hana, Mgr.
činnost: německý jazyk
e-mail:
telefon: 605 968 291
Stroková Kimberly, Bc. e-mail:
telefon:
Střelec Karel, Mgr., Ph.D.
činnost: francouzský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 2701
Šigutová Marta, Mgr., M.A.
činnost: anglický jazyk, didaktika anglického jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 2703
Vařeková Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Vomlela Jan, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vysloužilová Renata, Mgr. e-mail:
telefon: