Katedra anglického jazyka s didaktikou je partnerem mezinárodního projektu Erasmus+ Mentor Training

Katedra anglického jazyka s didaktikou je partnerem mezinárodního projektu Erasmus+ Mentor Training. Cílem projektu je zvýšení odbornosti uvádějících učitelů a vytvoření inovativních vzdělávacích materiálů.

14.– 16.9. se uskutečnilo již třetí setkání všech partnerů.

Partneři projektu

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
  • Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
  • Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
  • Univerzita Eszterházy Károly, Eger, Maďarsko
  • Univerzita Novi Sad, Novi Sad, Srbsko

Stránky projektu: www.mentra.ukf.sk


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 09. 2021