Intercultural Studies in Education

Vzhledem k aktuální situaci u nás i ve světě se naši zahraniční studenti nemohou setkávat s českými studenty tak, jak jsme byli zvyklí. Také tradiční Christmas Party se z pochopitelných důvodů nekonala. Studenti se proto v závěru semestru setkávali ve středy v rámci předmětu Intercultural Studies in Education. Po seznámení koncem listopadu si 2. prosince španělští kolegové připravili aktivity pro české studenty a 9. prosince studenti diskutovali o problémech školství v obou zemích. Děkujeme španělským studentům za prima aktivity a českým studentům za ochotu věnovat se kolegům ze zahraničí ve svém volném čase.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 12. 2020