Katedra anglického jazyka s didaktikou je partnerem v projektu MENTRA

Název projektu:

MENTOR TRAINING (MENTRA)

Číslo projektu:

2020-1-SK01-KA201-078250


Začátek projektu:

1. září 2020

Konec projektu:

31. srpna 2023


Tento projekt je financovaný s podporou programu Erasmus+.


Koordinátor projektu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK

Partneři projektu

Univerzita J. Selyeho v Komárně, SK
Ostravská univerzita v Ostravě, CZ
Vysoká škola ekonomická v Praze, CZ
Univerzita K. Eszterházyho v Eger, HU
Novosadská univerzita v Novom Sade, RS

Webová stránka projektu

www.mentra.ukf.sk

Cíle projektu:

Projekt vychází z klíčové role uvádějících učitelů (mentorů) v procesu přípravy a vzdělávání učitelů. Cíle stanovené partnery projektu jsou následující:

  • zvýšit odbornost uvádějících učitelů a vybavit je vhodnými znalostmi a dovednostmi, aby byli ve své roli sebevědomější;
  • zvýšit úroveň kompetencí týkající se odborného vedení a zdůraznit jejich význam;
  • vytvořit inovativní modulární školicí program pro uvádějící učitele, vhodný jak pro výuku, tak pro samostudium;
  • navrhnout a vytvořit školicí materiály pro uvádějící učitele v pěti jazycích (angličtina, slovenština, čeština, maďarština, srbština) odrážející modulární program;
  • podpořit pedagogickou praxi budoucích učitelů a zaškolení nováčků do profesního prostředí;
  • zvýšit kvalitu praktické přípravy budoucích učitelů;
  • zvýšit motivaci a ochotu mladých učitelů zůstat u učitelské profese;
  • posílit profil učitelské profese.

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 12. 2020