Požadavky k přijímací zkoušce - program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
nabízené studijní plány: maior pro základní školy
minor pro základní školy
forma studia: prezenční

Jedná se o sdružené studium. Uchazeč si ještě volí druhý program. U jednoho ze sdružených programů si volí studijní plán maior a u druhého minor. V rámci studijního plánu maior realizuje student bakalářskou práci. Maior program je vždy uveden jako první. Nabízené kombinace Pedagogické fakulty jsou dostupné v elektronické přihlášce ke studiu.

Přijímací zkouška probíhá formou Testu z anglického jazyka.

Písemná zkouška znalostí v rozsahu středoškolského učiva angličtiny – vědomosti na úrovni B1+, samostatný uživatel jazyka. Test je zaměřen na ověření jazykové kompetence uchazeče a čtení textu s porozuměním.

Test z anglického jazyka nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.


Ukázka vzorového testu ikona pdf 0,21 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 11. 2019