Požadavky k přijímací zkoušce – program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Anglický jazyk

studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
aprobace: Anglický jazyk
forma studia: prezenční

U navazujících magisterských studií si uchazeč volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Anglický jazyk – Český jazyk). Nabízené kombinace aprobací Pedagogické fakulty nalezne uchazeč v e-přihlášce.

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského studia. Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.


Ukázka vzorového testu ikona pdf 0,37 MB


Součástí přijímacího řízení ke studiu v programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ je rovněž přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie. Obsahem přijímací zkoušky jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia programů se zaměřením na vzdělávání realizovaných na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.


Informace k přijímací zkoušce z pedagogiky a psychologie

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské vzdělání anglického jazyka se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2019