Návštěva z Portugalska

Ve dnech 24. až 27. dubna 2017 pobývaly na Centru jazykové přípravy kolegyně z univerzity v portugalské Guardě. Jejich bohatý program zahrnoval seznámení s našim pracovištěm, setkání s českými i zahraničními studenty ve výuce i během Creative Afternoon, jímž se studenti programu Erasmus+ loučili s naší fakultou. Během nedlouhého pobytu stihly navštívit také nejvýraznější kulturní a industriální památky Ostravy, včetně koncertu v Českém rozhlase Ostrava pořádaném naší univerzitou.

I když počasí bylo vpravdě aprílové (střídal se déšť, slunce i sníh), Rita, Elisabete a Florbela si zachovaly vždy úsměv na tváři. Jejich návštěva byla obohacením pro všechny zúčastněné po stránce profesní i osobní.

Návštěva z Portugalska
Návštěva z Portugalska

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 06. 2017