Publikační činnost - IS PUBL
Můžeme se inspirovat při modelování středních článků řízení (podpory) školskými úřady?
Tomáš Bouda
Rok: 2022, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Kdo nese odpovědnost za slepé cesty
Tomáš Bouda
Rok: 2020, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku

Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2018)
Bob Kartous, Štěpán Kment, Miroslav Hřebecký, Tamara Kováčová, Tomáš Bouda
Rok: 2019
ostatní

Budeme ještě potřebovat zákon o pedagogických pracovnících?
Tomáš Bouda
Rok: 2019, ŘÍZENÍ ŠKOLY
článek v odborném periodiku

Kdo hledá, najde; kdo se chybně ptá, zajde (si)
Tomáš Bouda
Rok: 2019, ŘÍZENÍ ŠKOLY
článek v odborném periodiku

Opatrná strategie 2030+
Tomáš Bouda
Rok: 2019, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku

Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2017)
Bob Kartous, Tomáš Bouda
Rok: 2018
ostatní

K auditu vzdělávacího systému ČR 2017
Tomáš Bouda
Rok: 2018, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Od stagnace k degeneraci
Tomáš Bouda
Rok: 2018, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku

Pedagogové všech směrů, spojte se
Tomáš Bouda
Rok: 2018, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Kdo je a kdo není expertem ve školství
Tomáš Bouda
Rok: 2017, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2016)
Tomáš Bouda, Bob Kartous, Doulík Pavel, Dominik Dvořák, Martin Chvál, Jiří Němec, Ondřej Neumajer, Břetislav Svozil, Jan Tupý, Arnošt Veselý
Rok: 2016
ostatní

Je víc starosta, nebo ředitel školy? Ale víc v čem?
Tomáš Bouda
Rok: 2016, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku

Moravskoslezský kraj
Tomáš Bouda
Rok: 2015, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Working with data: Both an opportunity and challenge for school leaders
Tomáš Bouda, Bohumíra Lazarová, Milan Pol, Jana Poláchová Vašťatková, Václav Trojan
Rok: 2015, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Teorie a praxe školského managementu
Tomáš Bouda
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vzdělávání školských manažerů v Moravskoslezském kraji - aktuálně, intenzivně a komplexně
Tomáš Bouda
Rok: 2012, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku

VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝCH MANAŽERŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V PROJEKTECH - KONKURENCE I SPOLUPRÁCE
Tomáš Bouda
Rok: 2010
stať ve sborníku

CDV PdF OU v Ostravě chystá 18. akademický rok a nabídku rozšiřuje
Josef Mrhač
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku

Co dal Nový Jičín Josefu Koudelákovi
Tomáš Bouda
Rok: 2009, Vlastivědný sborník Novojičínska
článek v odborném periodiku

Ksztalcenie kompetencji przedsiebiorczości i inowacji w edukacji XXI wieku
Josef Malach
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Model sociální práce v oblasti sebeurčení člověka
Josef Mrhač
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Josef Mrhač
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Centrum dalšího vzdělávání PdF OU - pojetí, význam a možnosti rozvoje
Josef Mrhač
Rok: 2008
stať ve sborníku

Evaluace a hodnocení v procesu tvorby a realizace ŠVP
Josef Malach
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání
Tomáš Bouda, .. A Kol.
Rok: 2008, Neuveden
odborná kniha

Nauczanie na odleglość -stan i perspektywy na uzczelniach wyzszych (w Republice Czeskiej)
Josef Malach
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická diagnostika pro učitele
Josef Malach
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická fakulta - dnešek a budoucnost.
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Problematika přípravy učitelů na kurikulární reformu a na realizaci výchovy k podnikání
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Problemy i organizacja badań naukowych na Wydziale pedagogicznym Uniwersystetu Ostrawskiego w Ostrawie
Josef Malach
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny dalšího profesního vzdělávání na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proměny rolí učitele v kontextu sociálně ekonomického vývoje regionu
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sedm večerů s Thomasem Laxem v Calgary.
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slovo úvodem
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Současný stav a pespektivy dalšího vzdělávání učitelů
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

The migrant children and adolescents, actual and present problems, their life in the Czech Republic.
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2008, Aemme Publishing
kapitola v odborné knize

Výchova k podnikavosti
Josef Malach
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova k podnikavosti a vysoké školy
Josef Malach
Rok: 2008, Aula
článek v odborném periodiku

Výchova k podnikavosti jako klíčové kompetenci člověka.
Josef Malach, Antonín Malach
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výchova k podnikavosti jako klíčové kompetenci současného člověka.
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ze vzpomínek na učitelování a zejména na působení na Pedagogické fakultě OU
Josef Mrhač
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

55. výročí vysokoškolského vzdělávání na severní Moravě a ve Slezsku
Josef Malach, Josef Malach, Vladimír Krejčí
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Didaktika podnikatelské výchovy
Josef Malach, Lukáš Durda
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z andragogiky pro realizátory dalšího vzdělávání přislušníků Policie ČR.
Josef Malach
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nový pohled na profesi učitelů a jeho vliv na tvorbu profesního standardu učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.
Josef Malach
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pedagogika jako obecná teorie edukace.
Josef Malach
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Realizace projektu v rámci rozvojového programu MŠMT
Alexandra Tomášová
Rok: 2007, Listy ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Reforma školské veřejné správy z odstupu
Tomáš Bouda
Rok: 2007, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku


1234