Workshopy: Příchod ukrajinských dětí do škol

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Pedagogická fakulta nabízí pomoc pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ v souvislosti s příchodem ukrajinských dětí do školských zařízení. Z iniciativy a podpory děkana Pedagogické fakulty OU připravilo Centrum dalšího vzdělávání workshopy s praktickými informacemi k aktuálním tématům a možností sdílení zkušeností.

První workshop pro učitele a další pedagogické pracovníky, kterým do tříd přicházejí ukrajinské děti, se uskuteční v úterý 19. dubna 2022 na Pedagogické fakultě OU. Seznámíme se školským systémem MŠ a 1. stupně ZŠ na Ukrajině, s přístupy ve vzdělávání na Ukrajině, s kulturními a náboženskými zvyklostmi a rozdíly. Proběhne diskuse s učitelkou z Ukrajiny a doktorem Pavlem Moravcem z Katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty OU. S doktorkou Danou Vicherkovou se budeme zabývat komunikační metodou výuky češtiny jako cizího jazyka a tím, jak pracovat se třídou, do které přišly děti z Ukrajiny. S doktorem Ondřejem Sekerou z Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty OU budeme řešit reakce dětí na zátěžovou situaci.

Cílem bude poskytnout informace k aktuálním tématům, diskutovat konkrétní situace a zmapovat aktuální potřeby ve školách pro nabídku další pomoci.

Vstup na workshopy jsou zdarma. Pro případ, že není možné přijet osobně, nabízíme možnost zúčastnit se workshopu i online prostřednictvím ZOOM.

Na 26. dubna 2022 připravujeme workshop pro učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SŠ a další pedagogické pracovníky z 2. stupně ZŠ a SŠ.

Celou tuto záležitost má na starosti Anna Dobošová, vedoucí Centra dalšího vzdělávání.

Kontakt pro dotazy:

Ing. Anna Dobošová
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2022