Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Pořadí uchazečů u přijímací zkoušky

Podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky se uchazeči dělí do tří skupin:

  1. vyhověl a přijat - uchazeč dosáhl alespoň minimální bodové hranice pro přijetí
    Uchazeč je pozván k zápisu do studia. Pokud u zápisu do studia předloží doklad o ukončeném předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, bakalářský diplom), příp. prokáže splnění dalších podmínek, jsou-li požadovány (způsobilost ke studiu tělesné výchovy), bude mu u zápisu do studia vydáno Rozhodnutí o přijetí.
  2. vyhověl, ale nepřijat z kapacitních důvodů - uchazeč dosáhl alespoň minimální hranice pro vyhovění, ale nedosáhl minimální hranice pro přijetí (byli přijati uchazeči, kteří u přijímací zkoušky dosáhli lepšího výsledku)
  3. nevyhověl - uchazeč nedosáhl minimální hranice pro vyhovění

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům doručeno doporučeně do vlastních rukou. Fakultou je rozhodnutí vyhotoveno nejpozději 30 dnů od data zasedání přijímací komise.

Uchazečům jsou před doručením písemného rozhodnutí k dispozici výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách (odkaz výše Pořadí uchazečů u přijímací zkoušky). Tyto informace však mají pouze informativní charakter, na jehož základě nelze zasílat odvolání proti nepřijetí ke studiu.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2020