Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Pořadí uchazečů u přijímací zkoušky

Podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky se uchazeči dělí do tří skupin:

  1. vyhověl a přijat - uchazeč dosáhl alespoň minimální bodové hranice pro přijetí
    Uchazeči je zaslán Návrh na přijetí; pokud u zápisu do studia předloží doklad o ukončeném předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, bakalářský diplom), příp. prokáže splnění dalších podmínek, jsou-li požadovány (způsobilost ke studiu tělesné výchovy), bude mu u zápisu do studia vydáno Rozhodnutí o přijetí.
  2. vyhověl, ale nepřijat z kapacitních důvodů - uchazeč dosáhl alespoň minimální hranice pro vyhovění, ale nedosáhl minimální hranice pro přijetí (byli přijati uchazeči, kteří u přijímací zkoušky dosáhli lepšího výsledku)
  3. nevyhověl - uchazeč nedosáhl minimální hranice pro vyhovění

Rozhodnutí o nepřijetí je uchazečům doručeno doporučeně do vlastních rukou. Fakultou je rozhodnutí vyhotoveno nejpozději 30 dnů od data zasedání přijímací komise.

Uchazečům jsou před doručením písemného rozhodnutí k dispozici výsledky přijímacího řízení na internetových stránkách (odkaz výše Pořadí uchazečů u přijímací zkoušky). Tyto informace však mají pouze informativní charakter, na jehož základě nelze zasílat odvolání proti nepřijetí ke studiu. Taková odvolání jsou bezpředmětná a fakultou nejsou vyřizována.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2019

facebook
rss
social hub