Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Výsledky přijímacího řízení

Ostravská univerzita

Doporučení k podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu

  • Odvolání se proti nepřijetí ke studiu je možno podat až poté, co bylo rozhodnutí doručeno uchazeči o studium. Výsledky zpřístupněné prostřednictvím webových stránek nenahrazují rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Mají pouze informační povahu pro uchazeče. Uchazeči musí vždy uvést i číslo jednací obdržené písemnosti.

  • Odvolání, které uchazeč pošle před datem převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, jsou považována jako irelevantní, a nejsou fakultou vyřizována.

  • V žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, uvádějte relevantní důvody pro přezkoumání. Uváděné skutečnosti prosím doložte.

  • Odvolání se podává písemnou formou, nelze zasílat elektronicky prostřednictvím e-mailu, viz pasáž poučení v rozhodnutí o nepřijetí.

  • Nepodepsaná žádost o přezkoumání je neplatná.

  • Doporučujeme k podání žádosti využít připravený formulář.

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
rss
social hub