OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf

Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Možnost uznání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie

Informace pro uchazeče o studium.

Náležitosti přihlášky ke studiu na Pedagogické fakultě

Informace pro uchazeče o studium.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Informace pro uchazeče o studium.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podoba přijímací zkoušky u absolventů celoživotního vzdělávání

Na základě jednání vedení Ostravské univerzity v Ostravě se zástupci vedení jednotlivých fakult OU bylo rozhodnuto, že přijímací zkoušky pro absolventy CŽV budou probíhat podle Zákona č. 111/1998 Sb. výkladu par. 49, odstavec 3.

Požadavky k přijetí na PdF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Informace pro uchazeče o studium.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2017

Informace pro uchazeče o studium.
facebook
rss
social hub