OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy

Milan Cieslar

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Milan Cieslar, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 524, budova SA
funkce:vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
obor činnosti:kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
katedra / středisko (fakulta): Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2538
e-mail:
osobní WWW stránka:http://milancieslar.webnode.cz/Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Cieslar, M., Žižka, J. a Čapandová, T. bakalářky diplomky: Katalog, ISBN 978-80-7464-991-2. 2017.
Cieslar, M. In agone, Přerov: Galerie města Přerova, In agone, Přerov [Autorská výstava]. Přerov. galerie města Přerova. 1.6. - 25.6.2017. 2017.
Cieslar, M. a Koudela, T. In agone, Přerov: Galerie města Přerova, In agone, Přerov [Autorská výstava]. Přerov. galerie města Přerova. 1.6. - 25.6.2017. 2017.
Cieslar, M. Jak powstaje cisza, Jak vzniká ticho: Jak vzniká ticho [Autorská výstava]. Czenstochowa, Polsko. Galeria 113. 6.12. - 2.1.2018. 2017.
Cieslar, M. a Koudela, T. Jak powstaje cisza, Jak vzniká ticho: Jak vzniká ticho [Autorská výstava]. Czenstochowa, Polsko. Galeria 113. 6.12. - 2.1.2018. 2017.
Koudela, T. a Cieslar, M. Jak vzniká ticho: ISBN 978-80-7464-973-8. 2017.
Cieslar, M. Konverzace uměním: Konverzace uměním [Autorská výstava]. Karviná. Mánesova síň MěDK Karviná. 12.9. - 27.10.2017. 2017.
Cieslar, M. Ohlédnutí: Ohlédnutí [Autorská výstava]. Bystřice nad Olší ve slezsku. Galerie Šíp. 4.9. - 27.10.2017. 2017.
Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípavy učitelů v projektech. 2017.
Cieslar, M. a Forman, P. PROMĚNY MALBY NA POZADÍ NOVÝCH MÉDIÍ: PROMĚNY MALBY NA POZADÍ NOVÝCH MÉDIÍ. In: Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie: Kreatívne vzdelávanie 2017 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. Bánská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2017. s. 212-219. ISBN 978-80-557-1374-8.
Cieslar, M., Forman, P., ČAPANDOVÁ, T. a Koudela, T. Užitečná symbióza 2 / Useful Symbiosis 2: Výtvarná výchova v interakcích [Konference]. Ostravská univerzita (KVV PdF), Ostrava, Česká republika. 2017.
Cieslar, M. Zwei horizonte: MUSEUM SCHLOSS HERZBERG DER STADT HERZBERG AM HARZ, Německo [Autorská výstava]. MUSEUM SCHLOSS HERZBERG DER STADT HERZBERG AM HARZ, Německo. MUSEUM SCHLOSS HERZBERG DER STADT HERZBERG AM HARZ, Německo. 9.4. - 4.6.2017. 2017.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Autorská výstava bakalářských prací 2016 a volné tvorby studentek katedry výtvarné výchovy PdF OU: Nikola Milotová, Lucie Kolesárová, Klára Prokopowská. ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. 15.12. - 23.2.2017. 2016.
Cieslar, M. Expresivita vo výchove I. In: Expresivita vo výchove I 2016 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. s. 25-38. ISBN 978-80-223-4220-9.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Kaleidoskopy. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. 3.2. - 29.4.2016. 2016.
Cieslar, M., Chovanec, I., Lasotová, D., Tkačík, O., Imielska, J., Rammer, S., Kalmuczak, S., Tyczynska, A., Gnauck, K. a Gnauck, S. Mikrokosmos 3: Mikrokosmos 3 [Kolektivní návrh]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 21.10. - 18.11.2016. 2016.
Cieslar, M., Imielska, J., Rammer, S., Lasotová, D., Tkačík, O., Chovanec, I., Kolmuczak, S., Tyczynska, A., Gnauck, K. a Gnauck, S. [Kurátor výstavy]. Mikrokosmos 3: Mikrokosmos 3. Ostrava. Slezskoostravská galerie, Ostrava. 21.10. - 18.11.2016. 2016.
Cieslar, M. Nade mnou: Nade mnou [Autorská výstava]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 27.4. - 17.6.2016. 2016.
Cieslar, M., Chovanec, I., Vorel, O., Lepík, K., Dirnerová, A., Kozubík, P., Krčmář, V., Nováková, G., Smetanová, T. a Varmuža, V. Ostrava art 2016: Ostrava art 2016 [Kolektivní návrh]. Ostrava. Kruh. 21.9. - 14.10.2016. 2016.
Sztablová, D., Cieslar, M. a Jedlička, I. L. VIZUÁLNÍ PERCEPCE JAKO JEDEN Z MOŽNÝCH PROBLÉMŮ ZKOUMÁNÍ CHARAKTERISTIK RŮZNÝCH ÚROVNÍ NADÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU A VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ UČITELSTVÍ VÝTVARNÉHO OBORU ? VÝTVARNÉ VÝCHOVY ? PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU SNÍMÁNÍ POHYBU OČÍ (METODOU EYE-TRACKINGU). 2016.
Cieslar, M. a Jedlička, I. L. Vizuální percepce jako jeden z možných problémů zkoumání charakteristik středoškolských studentů výtvarného oboru a vysokoškolských studentů učitelství výtvarného oboru ? výtvarné výchovy ? prostřednictvím systému snímání pohybu očí (metodou EYE-TRACKINGU): Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků (Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů (VCEEP) Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, později Pracovní skupiny pro výzkum edukace nadaných, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2016.
Cieslar, M. Zakryto bílou: Zakryto bílou [Autorská výstava]. Karviná. Galerie zdravého města Karviná, Slezská univerzita, OPF v Karviné. 15.9. - 31.10.2016. 2016.
Cieslar, M. Jurský park [Kolektivní návrh]. Galerie Student, Ostravská univerzita, PdF. Galerie Student. 10.3. - 7.4.2015. 2015.
Cieslar, M. Mikrokosmos [Výtvarný návrh]. Suhl. Galerie im atrium CCS Suhl. 7.5. - 5.7.2015. 2015.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Osmisměrky, Dáša Lasotová, Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. 17.6. - 28.10.2015. 2015.
Cieslar, M. Proměna vody v krajině, Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Výstava obrazů. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira. 2015.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2015.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2015.
Cieslar, M. Uniwersytet artystyczny w Poznaniu. Wydzial edukacii artystycznej.. 2015.
Cieslar, M. Využití chytrého telefonu při výuce výtvarné výchovy: CREA-AE 2015. In: KREATÍVNE REFLEXÍVNE EMOCIONÁLNE ALTERNATÍVNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE: CREA-AE 2015. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2015. 399 s. ISBN 978-80-89693-09-2. 2015-05-05 Bratislava. Bratislava: Zohor : Virvar, 2015, 2015. Zohor : Virvar, 2015, 2015. s. 287-292. ISBN 978-80-89693-09-2.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Zlatý padák, Petr Hajdyla, Galerie Mira. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. 25.11. - 29.1.2016. 2015.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Ostrava. Soukromá ordinace MuDr. J. Gorgola, Mlýnská, Ostrava. 7.1. - 16.12.2014. 2014.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Karviná. ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. 13.1. - 15.9.2014. 2014.
Cieslar, M. Salón Jurského parku [Autorská výstava]. Havířov. Galerie Wiléma Wünscheho v KD L.Janáčka v Havířove. 7.10. - 28.11.2014. 2014.
Cieslar, M. a Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2014.
Cieslar, M. malba, Slezskoostravská galerie, Ostrava. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 2013.
Cieslar, M. malba, ZUŠ, Karviná [Autorská výstava]. Karviná. Galerie Základní umělecké školy. 19.4. - 20.11.2013. 2013.
Cieslar, M. Mikrokosmos. mezinárodní kolektivní výstava. Leszno. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie. 2013.
Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO1 : Esteticko - sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech. 2013.
Cieslar, M. Téma náhody v malbě při práci se studenty na katedře výtvarné výchovy PdF OOstravské univerzity. In: Kreatívne vzdelávanie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava. 2013.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2013.
Cieslar, M. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 2013.
Cieslar, M. Karvinský salón [Kolektivní návrh]. Karviná. Mánesova síň. 10.1. - 29.2.2012. 2012.
Cieslar, M. Malba, Červený kostel, Hlučín [Autorská výstava]. Hlučín. Červený kostel. 9.2. - 15.3.2012. 2012.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2012.
Cieslar, M. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 2012.
Cieslar, M. Galerie MaM, Ostrava [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie MaM, Ostrava. 3.11. - 30.11.2011. 2011.
Cieslar, M. Galerie Pod věží, Kaviná [Autorská výstava]. Karviná. Galerie Pod věží. 1.12. - 12.1.2011. 2011.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2011.
Cieslar, M. Uniwersytet artystyczny w Poznaniu, Wydzial edukacii artystycznej. 2011.
Cieslar, M. Uniwersytwt artystyczny w Poznaniu, Wydzial edukacii artystycznej. 2011.
Cieslar, M. Karvinský salón VII. [Autorská výstava]. Karviná. Mánesova síň Městského domu kultury v Karviné. 12.1. - 24.2.2010. 2010.
Cieslar, M. Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulte, katedra výtvarné výchovy. 2010.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Karviná - Fryštát. Galerie pod věží Karviná. 1.12. - 12.1.2011. 2010.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Student Ostravské univerzity v Ostravě. 10.2. - 14.3.2010. 2010.
Cieslar, M. Malovaný rovník [Kolektivní návrh]. Bratislava. Galéria Andrej Smolák. 20.12. - 1.2.2012. 2010.
Cieslar, M., Chovanec, I., Vorel, O. a Lepík, K. Ostrava z druhé strany [Kolektivní návrh]. Ostrava. Slezskoostravská galérie. 29.9. - 21.11.2010. 2010.
Cieslar, M. Příroda jako inspirační prostředí rozvoje tvůrčího prostorového myšlení budoucích učitelů primární školy. 2010.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulte, katedra výtvarné výchovy. 2010.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Česká spořitelna, Ostrava. Ostrava. Česká spořitelna Ostrava. 18.6. - 15.7.2008. 2008.
Cieslar, M. Galerie Mlejn, Ostrava, Ostrava art [Autorská výstava]. Galerie Mlejn, Ostrava. Galerie Mlejn, Ostrava, Ostrava art. 11.9. - 14.10.2008. 2008.
Cieslar, M. Galerie ve vile, Kopřivnice [Autorská výstava]. Kopřivnice. Galerie ve vile, Šustalova vila, Kopřivnice. 27.11. - 27.1.2009. 2008.
Cieslar, M. Městské muzeum a galerie v Hranicích [Autorská výstava]. Hranice. Městské muzeum a galerie v Hranicích. 11.9. - 2.11.2008. 2008.
Cieslar, M. Městské muzeum Krnov [Autorská výstava]. Krnov. Městské muzeum Krnov. 17.5. - 15.6.2008. 2008.
Lasotová, D., Vorel, O., Terčová, M., Chovanec, I., Cieslar, M., Kubová, I., Lepík, K. a Titor, I. OSTRAVA ART [Výtvarný návrh]. Ostrava. Kruh, Muzeum, G7. 17.9. - 10.10.2008. 2008.
Sztablová, D., Lasotová, D., Chovanec, I., Lepík, K., Kubová, I., Terčová, M., Vorel, O. a Cieslar, M. RZEZBA W MIESCIE. [Autorská výstava]. Rybnik. Polsko. Rybnik Art. 10.10. - 21.11.2008. 2008.
Cieslar, M. Karvinský salón VI. ročník [Kolektivní návrh]. Karviná. 14.11. - 4.1.2008. 2007.
Cieslar, M. Univerzita Komenského, Bratislava. 2007.
Lasotová, D., Lepík, K., Vorel, O., Terčová, M., Titor, I., Chovanec, I., Sztablová, D., Cieslar, M. a Kubová, I. Výstava katedry VV [Autorská výstava]. Callgery, Kanada. 19.3. - 25.3.2008. 2007.
Cieslar, M. Výstava prací doc. PaedDr. Michaely Terčové [Úvodní slovo]. Ostrava. Knihovna, Ostrava-Vítkovice. 2007.
Cieslar, M. malba [Autorská výstava]. Ostrava, Čsl. legií 7. Klub Atlantik. 1.6. - 30.6.2006. 2006.
Cieslar, M. Výtvarné prostorové činnosti posluchačů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na kurzu letních výtvarných aktivit v přírodě. In: Konference na téma: Retrospektiva a perspektivy poslání PdF UK v Bratislavě, sekce Retrospektiva a perspektivy výtvarné a hudební výchovy. Bratislava. 2006.
Cieslar, M. Karvinský salón V. ročník [Kolektivní návrh]. Karviná. 6.10. - 27.10.2005. 2005.
Cieslar, M. Samostatná výstava v galerii Chagall, Librex, malba [Autorská výstava]. Ostrava. 15.11. - 12.12.2005. 2005.
Cieslar, M. Zahájení výstavy Michaely Terčové [Autorská výstava]. Ostrava. 11.1. - 7.3.2005. 2005.
Cieslar, M. Výstava z kurzu výtvarných aktivit v přírodě [Kolektivní návrh]. Ostrava. 1.6. - 30.6.2004. 2004.
Cieslar, M. Sympozium textilní a ateliérové tvorby katedry výtvarné výchovy Pdf OU [Výtvarný návrh]. Ostrava. 1.6. - 8.6.2003. 2003.
Cieslar, M. malba [Výtvarný návrh]. Karviná. 2002.
Cieslar, M. malba [Výtvarný návrh]. Ostrava. 2002.
Cieslar, M. malba [Výtvarný návrh]. Karviná. 10.4. - 17.5.2002. 2002.
Cieslar, M. malba [Výtvarný návrh]. Ostrava. 2000.
Cieslar, M. Mezinárodní sympozium uměleckého smaltu [Výtvarný návrh]. Frýdlant nad Ostravicí. 2000.
Cieslar, M. malba [Autorská výstava]. Ostrava. 1998.
Cieslar, M. malba [Autorská výstava]. Olomouc. 1995.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Rýmařov. 1995.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub