OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Centrum dalšího vzdělávání > Vyjeď s námi do zahraničí

Zahraniční kontakty CDV

Spolupráce se zahraničními pracovišti:
  • SU Katovice, Polsko
  • Open University, pobočka Ostrava
  • ATEE (Evropská asociace pro učitelské vzdělávání)
facebook
rss
social hub