OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Centrum dalšího vzdělávání > Ze života katedry > Aktuality

Aktuality

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity nabízí rekvalifikační kurs

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 69-017-M dle Národní soustavy kvalifikací (Č. akreditace: MSMT -12309/2017-1/306)
facebook
rss
social hub