Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Psychologie - Francouzský jazyk

Studijní programUčitelství pro střední školy
Specializace kombinacePsychologie (maior)
Francouzský jazyk (minor)
Společný základ učitelství pro SŠ
FakultaPedagogická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Garant specializaceMgr. Iva Dedková, Ph.D.

Francouzský jazyk

Studijní program v kostce

Připadalo vám studium studium francouzštiny v bakalářském programu přínosné a zajímavé, a proto byste se mu chtěli dále věnovat i po bakalářských státnicích? Díky navazujícímu studiu Francouzského jazyka v programu Učitelství pro střední školy na Ostravské univerzitě máte možnost rozvíjet své filologické znalosti, které pak v profesním životě budete předávat svým studentům. Ani vaše praktické jazykové dovednosti nezůstanou pozadu díky předmětům vedených rodilou mluvčí. Během studia se setkáte s předními českými i zahraničními odborníky na francouzskou filologii, kteří na katedře pravidelně hostují. Sami budete moci představit výsledky svého odborného výzkumu v rámci tradiční Studentské vědecké konference. Své další dovednosti a schopnosti můžete ukázat např. v Překladatelské soutěži nebo během jiných odborných a kulturních aktivit. Vzhledem k tomu, že má katedra množství zahraničních kontaktů, jistě využijete možnosti vyjet na studijní nebo profesní stáž do Francie nebo do Kanady.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu nastoupíte po absolvování bakalářského studia Francouzské filologie, předpokládáme tudíž vaši znalost francouzštiny na úrovni C1. Kromě jazykových znalostí od vás očekáváme nadšení a odborný zájem o francouzský jazyk, literaturu a kulturu francouzsky mluvících zemí.

Co se naučíte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy - Francouzský jazyk

  • se budete umět vyjadřovat francouzsky na úrovni C2
  • dokážete zasadit znalosti z různých oblastí literatury do společenského, kulturního a historického kontextu Francie a francouzsky mluvících zemí
  • dokážete aplikovat poznatky z didaktických, psychologických a pedagogických disciplín v praxi

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Učitelství pro střední školy se uplatníte v praxi na školách různých stupňů, v jazykových nebo vzdělávacích agenturách, ale také ve státních institucích či firmách.

Konkrétní pracovní pozice

  • učitel
  • lektor
  • překladatel

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu Francouzská filologie nebo v programu podobném. Přijímací zkouška se nekoná. Předpokládá se vstupní znalost francouzského jazyka na úrovni C1 podle SERRJ.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nekoná.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.