UniFun

Cíle neformálního spolku

Neformální spolek UniFun se bude zaměřovat na tyto cíle:

 1. Tvorba zábavného materiálu pro studenty
  Spolek UniFun si klade za cíl produkovat kvalitní a zábavný obsah pro studenty, kterým se bude líbit a kterým bude zpříjemňovat jejich studijní a volnočasové aktivity. Naším cílem je poskytnout studentům různorodý a atraktivní obsah, který bude oslovovat široké spektrum zájmů a zároveň bude relevantní pro studenty našeho fakultního prostředí.
 2. Vytváření podcastů
  Spolek UniFun bude vytvářet podcasty, které budou oslovovat studenty a budou jim přinášet zajímavé informace a novinky ze světa vědy a vzdělání, ale také zábavné tématy, jako jsou kultura, sport, zdraví a životní styl. Chceme také podpořit studenty v jejich kreativitě a umožnit jim sdílet své názory a zkušenosti s ostatními.
 3. Vytváření veřejných videí
  Spolek UniFun bude vytvářet videa, která budou oslovovat studenty a budou jim přinášet zábavu a inspiraci. Tyto videa budou publikována na různých sociálních sítích, jako jsou YouTube, TikTok, Instagram nebo Facebook. Obsah videí bude různorodý, například se může jednat o ukázky různých studentských aktivit, vtipné scénky z akcí, interview se studenty či profesory, nebo o vzdělávací videa na zajímavá témata.
  Naším cílem je, aby tato videa byla kreativní, originální a zajímavá pro naše cílové publikum. Chceme se zaměřit na témata, která jsou pro studenty aktuální a zajímavá a zároveň přínosná pro jejich další rozvoj.
 4. Pořádání studentských akcí
  Spolek UniFun bude pořádat studentské akce, jako jsou párty, koncerty a další zábavné aktivity. Naším cílem je poskytnout studentům příležitost k odpočinku od studia a k socializaci s ostatními studenty. Chceme také podpořit rozvoj kulturního života na naší fakultě a vytvářet pro studenty příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře.
 5. Pořádání vzdělávacích akcí
  Spolek UniFun bude pořádat vzdělávací akce, jako jsou workshopy, přednášky a semináře na aktuální témata. Naším cílem je podpořit rozvoj vzdělání a nabídnout studentům příležitost k získání nových znalostí a dovedností. Chceme také podpořit interdisciplinární spolupráci a vytvářet pro studenty příležitosti k setkávání se s odborníky z různých oborů.

Poslání neformálního spolku

Posláním studentského spolku UniFun je poskytnout studentům zábavné a přínosné zážitky, a podporovat tak jejich osobní rozvoj. Chceme vytvářet prostředí, ve kterém se studenti mohou bavit a relaxovat, ale zároveň se i učit a rozvíjet své schopnosti. Cílem UniFunu je být místem, kde se studenti mohou setkávat, tvořit a sdílet své nápady a zájmy, a přitom se navzájem podporovat. Naším posláním je také přinášet studentům kvalitní zábavný obsah prostřednictvím našich podcastů, videí a akcí.

Zástupci spolku

Zakládajícími členy spolku jsou Miroslav Rešl, Soňa Kupčáková a Kateřina Biernatová, kteří jsou zároveň prezenčními studenty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Do UniFun je možno se připojit po schválení nadpoloviční většiny členů tohoto spolku. Účast na akcích není podmíněná členstvím.

Kontakt na zástupce spolku:


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 04. 2023