Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Behaviorální zdraví

Studijní program
Kinantropologie
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Baví vás sport a je vám sympatický zdravý životní styl? Zajímáte se o biomedicínské obory a psychologii? Neváhejte a přihlaste se na Ostravskou univerzitu do studijního programu Kinantropologie ve specializaci Behaviorální zdraví.

Výzkumná evidence nás opravňuje k tomu, abychom tvrdili, že pravidelná pohybová aktivita je „dokonalým lékem“, který preventivně působí proti nejzávažnějším neinfekčním chronickým onemocněním. V naší společnosti se začíná projevovat pozitivní tendence investovat do zdravého životního stylu a předcházet tak onemocněním místo následné finančně náročné léčby. Pravidelná pohybová aktivita, tělesná cvičení a sport, jsou v tomto ohledu nepostradatelnými prostředky k dosažení zdravé a všestranně rozvinuté společnosti. Abychom veřejnosti umožnili využít tzv. „Live style medicine“, potřebujeme zapálené absolventy.

Chcete být součástí této celospolečenské změny a stát se odborníkem v oblasti věd o lidském pohybu? Přihlaste se k navazujícímu magisterskému studiu na Ostravské univerzitě! Ostravská univerzita získala unikátní projekt UniReg v rámci kterého se stala lídrem ČR při vytváření studijních programů zaměřených na sport a tzv. „Live style medicine“.

Současně studium Kinantropologie na Ostravské univerzitě je unikátní, protože umožňuje studentům využívat v rámci České republiky nejmodernější Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví vytvořené právě pro tento studijní program. Studenti mohou rovněž využívat Centrum diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví).

Při studiu jsou používány moderní výukové trendy a praktické nácviky v reálných situacích a tak si studenti mohou během studia vyzkoušet skutečnou práci kinantropologa v rámci Poradny pohybových programů. Současně jsou na Ostravské univerzitě řešeny granty excelentního výzkumu jako je Healthy aging in industrial environment Program 4 (www.4HAIE.cz), nebo projekty grantové agentury České republiky. Své jazykové kompetence mohou studenti zlepšovat díky dobrým mezinárodním vztahům a tzv. Mobility Window, tedy nástroji, který usnadňuje studentům realizovat studijní pobyty v zahraničí a umožňuje tak vyjíždějí na univerzity například do Anglie (Cardiff metropolitan University), Rakouska (University of Gratz), Španělska (University of Valencia) a dalších především evropských zemí.

Studenti navíc mohou navštěvovat pravidelné semináře, na které zveme významné odborníky z oblasti kinantopologie nebo vědecké pracovníky z ČR i ze zahraničí. Na našich seminářích pravidelně přednáší například prof. Joseph Hamill, PhD. (University of Massachusetts, USA) nebo prof. Gareth Irwin, PhD (Cardiff metropolitan university, UK).

Behaviorální zdraví, sport a technologie

Baví vás sport a je vám sympatický zdravý životní styl? Zajímáte se o biomedicínské obory a psychologii? Neváhejte a přihlaste se na Ostravskou univerzitu do studijního programu Kinantropologie ve specializaci Behaviorální zdraví.

Co od vás očekáváme?

Velmi vítáme zapálené uchazeče, kteří chtějí svůj život zasvětit tématům lidského pohybu a udržení zdraví. Předpokládáme, že jste studoval/a v bakalářském studiu ve vzdělávací oblasti Tělesnou výchovu a sport, Kinantropologii, nebo Fyzioterapii, Psychologii či jiný zdravotnický, humanitně či přírodovědně zaměřený studijních program. Velice vítáni jsou uchazeči, které baví komunikace v anglickém jazyce. Podmínkou pro přijetí ke studiu je složení praktické přijímací zkoušky, pokud tato praktická zkouška nebyla součástí přijímacího řízení na bakalářské studium (viz Charakteristika studijního programu Tělesná výchova a sport) a složení teoretické přijímací zkoušky. Uchazeči absolvují písemný test z kinantropologicky orientovaných otázek (např. fyziologie sportovní výkonnosti, sportovní trénink, biomechanika sportu, psychologie pohybu, anatomie) v rozsahu 50 otázek z předmětů profilujícího základu bakalářského studia Tělesná výchova a sport.

Co se naučíte?

Absolventi jsou schopni poskytovat poradenství v oblasti Psychologie pohybu. Navíc umí vytvářet, vést a organizovat pohybové aktivity v rámci zdravotně orientované zdatnosti a primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Absolventi jsou navíc schopni samostatně vytvářet a řídit činnosti organizací realizujících pohybové aktivity všech věkových skupin. Absolventi umí spolupracovat na vývoji nových služeb a technologií v průmyslu „pohybu a zdraví“, IT průmyslu zaměřeném na vytváření aplikací souvisejících s pohybem a zdravím.

Kde a jak se uplatníte?

Vzhledem k celosvětovému trendu investic do prevence chronických neinfekčních onemocnění po dokončení studia můžete získat pracovní pozice v oblasti služeb v zaměření na pohyb a zdraví. Navíc můžete nastoupit k navazujícímu PhD studiu Kinantropologie.

Konkrétní pracovní pozice

  • Kinantropolog (poradenství a diagnostika v soukromé nebo veřejné poradně pohybových programů)
  • Podnikatel – poskytovatel služby nebo produktu z oblasti pohybu a zdraví
  • Vedoucí pracovník sekcí Pohybu a zdraví, Sport pro všechny atd. (Města, Kraje, MŠMT)

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.