Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Matematika se zaměřením na vzdělávání - minor

Studijní program v kostce

Chcete se rozvíjet v oblasti matematiky?

Bakalářský studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání nabízí přípravu jak v základních teoretických matematických disciplínách potřebných pro zvládnutí navazujícího studia učitele matematiky, tak i v oblasti teorie vyučování matematiky a v neposlední řadě i v oblasti praktické. Již v bakalářském studiu budete mít možnost vyzkoušet si učit v rámci volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení matematických dovedností. V rámci studia se mimo jiné seznámíte s možnostmi využití různého matematického software díky učebně vybavené mobilními počítači, který Vám bude nápomocen při řešení různých matematických úloh a pomůckou pro zvládnutí řady matematických disciplín. Studijní program vás primárně připravuje pro možnost pokračovat ve studiu magisterského programu Učitelství matematiky pro základní školy. V rámci studia se seznámíte se základními přístupy k výuce matematiky na základních školách, na což v dalším studiu můžete navázat anebo využít při různých volnočasových aktivitách zaměřených na matematiku.

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Chceš pracovat s mladými lidmi? Chceš učit a baví Tě matematika? Nechceš se učit různé poučky zpaměti a raději si vše logicky odvodíš? Pojď studovat matematiku. Bakalářské studium matematiky na Ostravské univerzitě Ti poskytne rozsáhlé znalosti vyšší matematiky.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální znalosti či dovednosti, kromě středoškolských znalostí a dovedností v oblasti matematiky. Očekáváme především zájem a nadšení pro práci s dětmi a zájem o studium jak teoretických, tak i praktických disciplín v oblasti matematiky.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • budete znát základy Matematické analýzy, Lineární algebry, Teorie množin, Syntetické a analytické geometrie, Kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky,
 • budete umět řešit úlohy z oblastí uvedených disciplín,
 • budete umět použít k řešení některých matematických úloh vhodný software, či jiné pomůcky (kalkulátor s grafickým výstupem, mobilní zařízení, apod.)
 • budete mít praktické zkušenosti s výukou matematiky v rámci volnočasových aktivit.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování bakalářského studijního programu umožňuje přihlásit se na navazující magisterské studium učitelství matematiky a následně se uplatnit jako učitel matematiky na daném typu školy. Po absolvování bakalářského studijního programu se můžete pracovně realizovat v oblasti školní i mimoškolní.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice jsou:

 • pedagogický pracovník (asistent učitele matematiky)
 • vedoucí a organizátor matematicky zaměřených zájmových aktivit dětí a mládeže (školní a mimoškolská zařízení).

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu studijních předpokladů organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Uchazeči z něj následně musí získat minimálně 30 bodů.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.