Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Hudební výchova - Dějiny výtvarné kultury

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Dějiny výtvarné kultury

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
  2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Nepromíjí se.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

  1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0–30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
  2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0–30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.
  3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0–20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
  4. Motivace ke studiu učitelství (počet bodů 0–10).
  5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0–10).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50, maximální počet bodů 100.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Carbonell, Ch. O - Biloghi, D. - Limouzin, J. - Rousseau, F. - Schulz, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od renesance k renesanci? (15. – 20. století), Praha 2003
Davies. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. - IV. Praha 2004
Petrasová, T. – Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000. Arbor vitae 2017

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.