Pracovní příležitosti

Profesor nebo docent se zaměřením na speciální pedagogiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího katedry speciální pedagogiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 • profesora nebo docenta se zaměřením na speciální pedagogiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího katedry speciální pedagogiky

Katedra speciální pedagogiky zajišťuje přípravu studentů v bakalářském a navazujícím magisterském oboru speciální pedagogika, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Katedrou je dále zajišťována výuka odborných speciálně pedagogických předmětů. Více informací naleznete na webových stránkách katedry.

O jakou pozici se jedná?

Profesor nebo docent, který je pověřen výkonem funkce vedoucího katedry, je akademický pracovník, který v rámci sjednaného druhu práce vykonává související pedagogickou a tvůrčí činnost na katedře a současně je manažerem, který odpovídá zejména za:

 • personální zajištění výuky ve všech stupních studijních programů (bakalářské, magisterské a doktorské) a podílí se na jejich rozvoji;
 • směr a realizaci výzkumu, grantové činnosti a publikační strategii činnosti;
 • internacionalizaci, propagaci a prezentaci pracoviště včetně popularizace odborných výsledků.

Kdy Vás u nás přivítáme?

 • Červenec 2023 (případně dle dohody)

V jakém rozsahu pracovního úvazku bude pozice vykonávána?

 • 100%

Na základě jaké smlouvy bude probíhat spolupráce?

 • Pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou s 3-ti měsíční zkušební dobou. Zaměstnanec je zařazen na pozici akademického pracovníka a je pověřen výkonem funkce vedoucího katedry.

Jaká je výše měsíční odměny?

 • Mzda se odvíjí od zařazení dle vnitřního mzdového předpisu univerzity a je odvislá rovněž od zkušeností uchazeče a jeho zapojení do výzkumné grantové činnosti

V jakém jazyce bude vedeno výběrové řízení?

 • V českém jazyce

Co od Vás očekáváme?

 • VŠ vzdělání v oboru pedagogika nebo speciální pedagogika.
 • Jmenování docentem nebo profesorem v oboru pedagogika nebo speciální pedagogika (jmenování mimo ČR musí být uznatelné dle platných předpisů ČR nebo souvisejících mezinárodních smluv).
 • Znalost anglického jazyka na úrovni B2.
 • Znalost českého jazyka na úrovni C2.
 • EU výzkumná úroveň v oboru: R3 – Estabilished / R4 – Leading a související publikační činnost.
 • Výborné organizační dovednosti a předpoklady k vedení týmu.

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Dokumenty uvedené výše prosím doručte elektronicky na adresu: , a to do 19. června 2023.

Závěrečná ustanovení

Děkan PdF OU si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané uchazeče a rovněž právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může zrušeno nebo vyhlášeno opakovaně.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU
personální oddělení
Bc. Anna Oslizloková
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava

telefon: 553 46 2511
e-mail: