Zahraniční kontakty

Centrum jazykové přípravy se také aktivně podílí na realizaci a koordinaci výměnných studijních pobytů v rámci Erasmus+, nového programu Evropské Unie na období 2014 – 2020 pro vzdělání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Studenti CJP mohou navštěvovat předměty v anglickém, německém a španělském jazyce se zahraničními studenty. Mají tak vynikající příležitost rozvíjet své jazykové dovednosti a znalosti. Bližší informace naleznete zde.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017