Mezinárodní spolupráce

Katedra anglického jazyka s didaktikou se aktivně podílí na koordinaci a realizaci výměnných pobytů (studentských mobilit) v rámci programu Erasmus+ a VIA.

Studenti katedry mohou navštěvovat kurzy v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině, což představuje vynikající příležitost pro rozvoj jejich jazykových dovedností.

Katedra v současné době zapojena do dvou mezinárodních projektů.

MENTRA

Našimi partnery je 5 vysokých škol ze 4 zemí:

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensku
  • Univerzita J. Selyeho v Komárně, Slovensko
  • Univerzita K. Eszterhazy v Egeru, Maďarsko
  • Univerzita v Novém Sadu, Srbsko
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

e-CET

Našimi partnery jsou Aspekt Foundation, Slovensko a Univerzita Bielsko-Biala, Polsko.

Spolupracujeme také s Akademií im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim. V letech 2016 až 2018 jsme se zúčastnili tří mezinárodních workshopů s polskými a německými studenty.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 11. 2021