Publikační činnost - IS PUBL
Aspects of Vocabulary Knowledge in Selected Lower-Secondary Coursebooks Used in the Czech Republic
Michaela Trnová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekty znalosti slovní zásoby ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ: zaměřeno na kategorii použit
Michaela Trnová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Blended learning from the view of learners´ motivation types
Ivana Šimonová, Jana Bekéšová, Jiří Škoda, Ludmila Faltýnková
Rok: 2022
stať ve sborníku

člen habilitační komise na FF UNIPO Prešov (Andrea Puskas)
Ivana Šimonová
Rok: 2022
ediční a redakční práce

člen vědeckého výboru konference DIVAI
Ivana Šimonová
Rok: 2022
ediční a redakční práce

člen vědeckého výboru konference Media a vzdělávání
Ivana Šimonová
Rok: 2022
ediční a redakční práce

MENTORKÉPZÉS. Képzési anyagok és feladatok
Zsolt Mogyorósi, Ivona Cindlerová, Agáta Csehiová, Smiljana Đukičin Vučković, Gabriela Entlová, Zdenka Gadušová, Gyöngyi Gál, Tereza Guziurová, Alena Hašková, Lenka Holečková, Kinga Horváth, Ljubica Ivanović Bibić, Tamara Jovanović, Slavomíra Klimszová, Ljiljana Knežević, László Kovácz, Katarína Krpálková Krelová, Igor Lomnický, Eva Malá, Stanislava Olić Ninković, Libor Pavera, Ľubica Predanocyová, Branka Radulović, Maja Stojanović, Eva Stranovská, Katarína Szarka, Ivana Šimonová, Anita Tóth-Bakos, Tamás Török, Michaela Trnová, Tereza Vacínová, Irén Virág, Alexandra Nagyová
Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19
Gabriela Entlová
Rok: 2022, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Obuka mentora. Materijali i zadaci
Branka Radulović, Ivona Cindlerová, Agáta Csehiová, Smiljana Đukičin Vučković, Gabriela Entlová, Zdena Gadušová, Gyöngyi Gál, Tereza Guziurová, Alena Hašková, Lenka Holečková, Kinga Horváth, Ljubica Ivanović Bibić, Tamara Jovanović, Slavomíra Klimszová, Ljiljana Knežević, László Kovács, Katarína Krpálková Krelová, Igor Lomnický, Eva Malá, Zsolt Mogyorósi, Stanislava Olić Ninković, Libor Pavera, Ľubica Predanocyová, Maja Stojanović, Eva Stranovská, Katarína Szarka, Ivana Šimonová, Anita Tóth-Bakos, Tamás Török, Michaela Trnová, Tereza Vacínová, Irén Virág
Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Online distance instruction: advantages, disadvantages, recommendations from students´ view
Ludmila Faltýnková, Kateřina Kostolányová, Slavomíra Klimszová, Tereza Guziurová, Ivana Šimonová
Rok: 2022
stať ve sborníku

posudek disertační práce Professional Preparation of Future Lower Secondary School Teachers in Using Information and Communication Technologies in the Context of Teaching English as a Foreign Language.
Eva Malá
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Towards the Teaching of Computational Thinking: A New Curriculum in the Czech Republic
Lukáš Círus, Ivana Šimonová
Rok: 2022
stať ve sborníku

A Case Study in Slovak Translators´ Training: English Loanwords.
Eva Malá, Welnitzová Katarína, Pavlíková Martina, Ďuračková Beata
Rok: 2021, RUDN Journal of Psychology and Pedagogics
článek v odborném periodiku

Aspects of Vocabulary Knowledge in Lower-Secondary EFL Coursebooks
Michaela Trnová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekty znalosti slovní zásoby v učebnicích anglického jazyka na 2. stupni ZŠ: kvantitativní výzkumné šetření
Michaela Trnová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekty znalosti slovní zásoby v učebnicích anglického jazyka pro 2. stupeň zš: Pilotní výzkum
Michaela Trnová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Činnost v školské radě: ZŠ A.Hrdličky, Ostrava Poruba
Slavomíra Klimszová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen inaugurační komise
Eva Malá
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen oborové rady doktorského studijního programu Didaktika anglického jazyka a literatury, PdF UKF Nitra
Ivana Šimonová
Rok: 2021
ostatní

člen oborové rady doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání na PdF OU
Ivana Šimonová
Rok: 2021
ostatní

člen programového výboru konference ICBL (International Conference on Blended Learning)
Ivana Šimonová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen programového výboru konference ICL (Interactive Collaborative Learning)
Ivana Šimonová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen vědecké rady PdF OU Ostrava
Ivana Šimonová
Rok: 2021
ostatní

člen vědecké rady PdF UJEP Ústí nad Labem
Ivana Šimonová
Rok: 2021
ostatní

člen vědecké redakční rady časopisu Media4U
Ivana Šimonová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen vědeckého výboru konference Media a vzdělávání
Ivana Šimonová
Rok: 2021
ediční a redakční práce

členka vědecké programové rady Przeklady literatur slowianskich.
Eva Malá
Rok: 2021
ediční a redakční práce

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE JAKO POMOCNÍK PŘI STUDIU
Ivana Šimonová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frame markers in English as a lingua franca academic writing
Tereza Guziurová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hallelujah: Religion and Mysticism in Rock Music
Tereza Guziurová, Jakub Guziur
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Hodnotenie kompetencie učiteľa: Použitie vyučovacích metód a foriem práce.
Eva Malá, Zdenka Gadušová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Machine Translation: Translation of the Future? Machine Translation in the Context of the Slovak Language.
Eva Malá
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mentor training. Materials and tasks
Slavomíra Klimszová, Eva Malá, Gabriela Entlová, Michaela Trnová, Tereza Guziurová, Ivana Šimonová, Ivona Cindlerová, Libor Pavera, Katarína Krpálková Krelová, Lenka Holečková, Tereza Vacínová, Zdenka Gadušová, Alena Hašková, Igor Lomnický, Ľubica Predanocyová, Eva Stranovská, Agáta Csehiová, Kinga Horváth, Katarína Szarka, Anita Tóth-Bakos, Irén Virág, Gyöngyi Gál, László Kovács, Zsolt Mogyorósi, Tamás Török, Smiljana Đukičin Vučković, Ljubica Ivanović Bibić, Tamara Jovanović, Ljiljana Knežević, Stanislava Olić Ninković, Branka Radulović, Maja Stojanović
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

On Some English Tennis Loanwords Used in Czech Tennis Terminology
Gabriela Entlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pupils? Digital Literacy Reflected in Teachers? Attitudes Towards ICT: Case Study of the Czech Republic
Lukas Círus, Ivana Šimonová
Rok: 2021, SN Computer Science
článek v odborném periodiku

recenze studijního textu
Ivana Šimonová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Smart and/or Mobile: An Investigation Within Czech University Students
Ivana Šimonová, Zuzana Prochazkova, Vladimir Lorenc
Rok: 2021
stať ve sborníku

Students' motivation types in the smart approach to ESP instruction
Ivana Šimonová, Zuzana Procházková, Vladimír Lorenc, Jiří Škoda
Rok: 2021, AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
článek v odborném periodiku

Univerzita třetího věku - kurz: Anglický jazyk pro středně pokročilé
Slavomíra Klimszová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekty znalosti slovní zásoby v učebnicích anglického jazyka
Michaela Trnová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Činnost v školské radě: ZŠ A.Hrdličky, Ostrava Poruba
Slavomíra Klimszová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen inaugurační komise
Eva Malá
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen oborové rady doktorského studijního programu Didaktika anglického jazyka a literatury, PdF UKF Nitra
Ivana Šimonová
Rok: 2020
ostatní

člen oborové rady doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání na PdF OU
Ivana Šimonová
Rok: 2020
ostatní

člen programového výboru konference ICBL (International Conference on Blended Learning)
Ivana Šimonová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen programového výboru konference ICL (Interactive Collaborative Learning)
Ivana Šimonová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen vědecké rady PdF OU Ostrava
Ivana Šimonová
Rok: 2020
ostatní

člen vědecké rady PdF UJEP Ústí nad Labem
Ivana Šimonová
Rok: 2020
ostatní

člen vědecké redakční rady časopisu Media4U
Ivana Šimonová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen vědeckého výboru konference Media a vzdělávání
Ivana Šimonová
Rok: 2020
ediční a redakční práce


12345