Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglického jazyka s didaktikou

Eva Malá


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Eva Malá, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 121, budova SA
funkce:
obor činnosti:úvod do studia anglického jazyka / úvod do jazykovědy, morfologie anglického jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2701
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Drama Techniques as Correlators of the Level of English Language Speaking Anxiety.
Eva Malá, Krzysztof Polok, Edyta Kwiecien-Niedzela
Rok: 2020, Integration of Education
článek v odborném periodiku

Objectivity of Teachers´ Assessment
Eva Malá, Zdenka Gadušová, Daniela Muglová
Rok: 2020, SAR Journal
článek v odborném periodiku

On the Salience of Becoming a Creative Foreign Language Teacher
Eva Malá, Krzysztof Polok, Daniela Muglová
Rok: 2020, XLinguae
článek v odborném periodiku

Planning Education - Assessment of the Competence : Case Study
Eva Malá, Ľubica Predanocyová, Zdenka Gadušová
Rok: 2020, AD ALTA
článek v odborném periodiku

The occurrence of anglicisms in the Czech and Slovak lexicons
Gabriela Entlová, Eva Malá
Rok: 2020, XLinguae European Scientific Language Journal
článek v odborném periodiku

Identification and Application of Learning Styles in the Teaching Process
Eva Malá, Daniela Muglová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetencie učiteľa.
Eva Malá, Soňa Čeretková, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Simona Ďurková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Hilda Kramáreková, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanócyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Svetlana Stančeková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... další autoři
Rok: 2019, Verbum Praha
odborná kniha

Nástroje hodnotenia kompetencií učiteľa.
Eva Malá, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Kristýna Krejčová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanócyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Svetlana Stančeková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... další autoři
Rok: 2019, Verbum Praha
odborná kniha

Stimulácia tvorivého potenciálu a tolerancie nejednoznačnosti ako prediktorov zefektívnenia cudzojazyčnej výučby
Eva Malá, Daniela Muglová, Eva Stranovská
Rok: 2019, Slavonic pedagogical studies journal
článek v odborném periodiku

Aplikácia nástrojov hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Katarína Szíjjártová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Anikó Ficzere, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Svetlana Stančeková, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová ... další autoři
Rok: 2018, Verbum
odborná kniha

Non-Native Teachers´ Foreign Language Pronunciation Anxiety
Eva Malá, Zdena Kráľová
Rok: 2018, International Journal of Technology and Inclusive Education
článek v odborném periodiku

Non-Native Teachers´ Foreign Language Speaking Anxiety - A Post-Communist Countries´ Paradox
Eva Malá, Zdena Kráľová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Reflexia aktuálnych poznatkov o kompetenciách učiteľa
Eva Malá, Anna Sandanusová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Anikó Ficzere, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Kristýna Krejčová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Katarína Szíjjártová, Svetlana Stančeková, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Kumar Misra ... další autoři
Rok: 2018, Verbum Praha
odborná kniha

Teachers´ Efficacy as a Determinant of Lesson Management Quality
Eva Malá, Veronika Lukáčová, Lívia Fenyvesiová, Anna Tirpáková
Rok: 2018, TEM Journal
článek v odborném periodiku

Teaching foreign languages in Slovakia (1918-2018)
Eva Malá, Zdena Králová
Rok: 2018, XLinguae
článek v odborném periodiku

Výskum hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Eva Stranovská, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Svetlana Stančeková, Katarína Szíjjártóová, Petronela Šovčíková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Simona Ďurková, Dagmar Markechová, Elwíra Lewandowska ... další autoři
Rok: 2018, Verbum Praha
odborná kniha

Aplikácia metodiky hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Petra Baďová, Gabriel Bánesz, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Eva Fándelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Katarína Szijjártoóvá, Petronela Šovčíková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ružena Žilová, Elwíra Lewandowska ... další autoři
Rok: 2017, Verbum Praha
odborná kniha

Creativity in Teaching Languages
Eva Malá, Daniela Muglová, Katarína Chválová, Eva Stranovská
Rok: 2017, Journal of Human Dignity and Well-being
článek v odborném periodiku

Kreativita cez prizmu kognitívneho pohľadu a jej miesto a úloha v cudzojazyčnej úlohe.
Eva Malá, Daniela Muglová, Eva Stranovská, Katarína Chválová
Rok: 2017, Ecoletra
článek v odborném periodiku

Pozitíva a negatíva evaluácie učiteľov z aspektu hodnotených i hodnotiacich
Eva Malá, Daniela Muglová
Rok: 2017, Slavonic Pedagogical Studies Journal
článek v odborném periodiku

Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Gabriel Bánesz, Soňa Čeretková, Eva Fandelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Svetlana Stančeková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... další autoři
Rok: 2017, Verbum Praha
odborná kniha

Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte
Eva Malá, Lenka Magová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Antal Csáky, Soňa Čeretková, Eva Fándelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Gabriela Miššíková, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Eva Stranovská, Katarína Szíjártóová, Eva Švarbová, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Miroslav Procházka, Miluše Vítečková ... další autoři
Rok: 2016, Verbum Praha
odborná kniha

Instituto Politécnico do Porto
Eva Malá
Rok: 2016
působení v zahraničí

Thomas More Mechelen
Eva Malá
Rok: 2016
působení v zahraničí

Training Needs of Technology Teachers in the Context of Teacher´s Competences Evaluation
Eva Malá, Alena Hašková
Rok: 2016
stať ve sborníku

St Mary´ College Belfast
Eva Malá
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Luxembourg
Eva Malá
Rok: 2011
působení v zahraničí

Katholieke Universiteit Leuven
Eva Malá
Rok: 2010
působení v zahraničí

University of Jyväskylä
Eva Malá
Rok: 2010
působení v zahraničí

Middlesex University in London
Eva Malá
Rok: 2009
působení v zahraničí

Lessius University College, Antwerpen
Eva Malá
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Aarhus
Eva Malá
Rok: 2008
působení v zahraničí

Nord-Trondelag University College, Levanger
Eva Malá
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR
Eva Malá
Rok:
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
Eva Malá
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub