Galerie Student

Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity představuje nejen vybrané činnosti Katedry výtvarné výchovy, ale rovněž dílo výtvarných umělců, jejichž profesní aktivity jsou spojeny s pedagogickou činností, a to jak na vysokých, tak na středních či základních uměleckých školách.

Na výstavních činnostech se podílejí jak studenti, tak i pedagogové KVV PdF OU. Součástí provozní praxe je mj. důraz na produkci kvalitního výstavního merkantilu (katalogy, pozvánky, plakáty, internet, sociální sítě), který slouží k potřebě vystavujících, ale i k prezentaci PdF OU a Katedry výtvarné výchovy odborné i laické veřejnosti.


Vedoucí Galerie Student:
Rada Galerie Student:
Kateřina Bařinková (studentka)
Marie Staníková (studentka)


Adresa Galerie Student:
Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 02. 2023