Účast v projektech OP VVV

Individuální projekt systémový Národního pedagogického institutu ČR:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363 Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2020