Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Centrum dalšího vzdělávání

Ivana Fialová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ivana Fialová
místnost, podlaží, budova:
funkce:vedoucí projektového oddělení
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2722
734 783 481
e-mail:Nenalezen žádný záznam.University students? use of study resources in relation to approaches to learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN CURRICULUM AND MOTIVATION FOR SELECTION OF TECHNICAL DISCIPLINES
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková, Ivana Fialová
Rok: 2019, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nezahojené rány
Ivana Fialová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový fil
Ivana Fialová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový film
Ivana Fialová
Rok: 2011, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Simulace hromadné havarie- výstup z předmětu psychologie
Ivana Fialová, martin šín
Rok: 2011, -
článek v odborném periodiku

Letadlo - Simulace hromadného neštěstí
Ivana Fialová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Projekt ?Trenažery terenních situací?
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, Jiří Veselý, Jan Aufart
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dopad trestného činu na kvalitu života oběti
Ivana Fialová
Rok: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Dopad trestného činu na kvalitu života oběti
Ivana Fialová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pracovní zátěž v profesní skupině sociálních pracovníků
Ivana Fialová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, J. Veselý
Rok: 2009
stať ve sborníku

Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Igor Dvořáček, Ivana Fialová, Luboš Valerián, J. Veselý
Rok: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Rodina, vztahy a právo
Ivana Fialová, Judita Kachlová, Jan Svoboda
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rodina, vztahy a právo. projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života. CZ.1.07/1.2.10/11.0006
Ivana Fialová, Judita Kachlová, Jan Svoboda
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu
J. Kubačáková, S. Mareda, B. Pitrik, R. Fridrich, Ivana Fialová
Rok: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Záměna osob
Pavel Šteňko, Pavla Segarová, Erika Palmaiová, S. Cieciotková, Ivana Fialová
Rok: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Kompetence k práci s informacemi - manuál pro učitele středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence k práci s informacemi - manuál pro učitele základních škol
Ivana Fialová, A Kol.
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence k práci s informacemi - průvodce pro učitele základních a středních
Ivana Fialová, A Kol.
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele základních škol
Ivana Fialová, A Kol.
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence k řešení problému - průvodce pro učitele základních a středních škol.
Ivana Fialová, A Kol.
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence
Ivana Fialová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence k práci s informacemi
Ivana Fialová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče - Komunikační dovednosti
Vladimír Indra, Ivana Fialová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika pro terénní vzdělávání romských občanů
Ivana Fialová, Lýdie Poláčková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Oběti násilí
Ivana Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posttraumatický syndrom u uprchlíků z válečných oblastí
Ivana Fialová
Rok: 2005, Slezský ústav
odborná kniha

Rozvoj organizačních kompetencí
Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Viktimologické poradenství jako studijní disciplína v systému vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků
Ivana Fialová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Multikulturní výchova
Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj organizačních kompetencí
Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj sociálních kompetencí
Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K problému domácího násilí
Ivana Fialová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K problému násilí v rodinách
Ivana Fialová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Praktické zkušenosti s využitím relaxačních pohádek u dětí předškolního věku
Ivana Fialová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Prevence a řešení případů násilí na školách
Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prevence násilí v rodinách
Ivana Fialová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problem przemocy w rodzinach w Republice Czeskiej
Ivana Fialová
Rok: 2001, Auxilium sociale
článek v odborném periodiku

Oběti trestných činů jako specifická skupina obyvatel v ČR
Ivana Fialová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Poradenství pro oběti trestných činnů
Ivana Fialová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K problému domácího násilí
Ivana Fialová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Monitoring domácího násilí v lokalitě Ostrava-Dubina a Bělský les a návrh modelu spolupráce při pomoci obětem
Ivana Fialová, Š. Chytilová, M. Klézl, M. Šedivá
Rok: 1999
stať ve sborníku

Syndrom vyhoření a možnosti jeho terapie
Ivana Fialová, Anna Schneiderová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vliv relaxačních pohádek na latenci usnutí dětí v předškolních zařízeních
Ivana Fialová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Relaxační pohádky
Ivana Fialová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The white safety circle and its cooperation with the department of psychology
Ivana Fialová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Psychologická příprava učitelů geografie
Anna Schneiderová, Marta Koubová, Ivana Fialová
Rok: 1996, PřF OU
kapitola v odborné knize

Základní charakteristiky psychologické přípravy
Ivana Fialová, Anna Schneiderová
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Základní charakteristiky psychologické přípravy. In.: prodesní příprava učitelů geografie "nové generace". Závěrečná zpráva grantového úkolu v r.1996
Anna Schneiderová, Ivana Fialová
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Relaxační pohádky
Y. Šimečková, Ivana Fialová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rodinné poradenství
Ivana Fialová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Rodinné poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Zdeněk Mlčák, Ivana Fialová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozdíly v prožívání zdravotních obtíží středoškolských profesorek v závislosi na míře maskulinních a femininních vlastností
Anna Schneiderová, Marta Koubová, Ivana Fialová
Rok: 1994, OU
kapitola v odborné knize

Význam role matky a otce pro pojetí rodičovské role
Anna Schneiderová, Ivana Fialová
Rok: 1994, Regionální revue
článek v odborném periodiku

PRISPEVEK K POSUZOVANI MODELU VYSOKOSKOLSKE PRILRAVY UCITELU
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Příspěvek k posuzování modelů vysokoškolské přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Návrh kritérií pro komparaci a hodnocení současných změn v  organizaci VŠ studia
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Percepce rolí matky a otce dětmi z různého výchovného prostředí
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Příspěvek k posuzování modelů VŠ přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Východiska komparací systémů učitelské přípravy
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992, Pedagogická orientace č. 5
článek v odborném periodiku

Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část I )
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Zdraví pro život, č.5.
článek v odborném periodiku

Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část II )
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Zdraví pro život, č.6
článek v odborném periodiku

Podaří se obnovit tradici dětských táborů s psychologem?
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Psycholog radí: Starosti s prvňáčky
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Rok: 1991, Zdraví pro život, č.17,18
článek v odborném periodiku

Záměna osob
Ivana Fialová, A Kol.
Rok:
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Přikrylová AdélaZkušenosti středoškolských studentů s šikanoubakalářská 2022 
Böhm MartinPsychická zátěž v profesní skupině policistůbakalářská 2015 
Klčová IvanaŽeny jako pachatelky trestné činnostibakalářská 2015 
Novák OldřichSpecifika psychické zátěže vojáků v zahraničních operacíchbakalářská 2015 
Foltýn PetrSociálně psychologické aspekty komunikace na sociálních sítíchbakalářská 2014 
Trejbalová JiřinaPracovní zátěž strážníků Městské policie Ostravabakalářská 2014 
Faferka LukášDomácí násilí páchané na seniorechbakalářská 2013 
Florková MarkétaStrategie zvládání zátěže u pracovníku IZS.bakalářská 2012 
Bílek KristiánSyndrom vyhoření u příslušníků Policie České republikybakalářská 2011 
Plachetka PavelZkušenosti policistů Městského ředitelství Ostrava s řešením případů domácího násilíbakalářská 2011 
Šotkovská AndreaPercepce obětí domácího násilíbakalářská 2011 
Vencl RadekPosttraumatická stresová porucha a možnosti její detekce u pracovníků IZSbakalářská 2011 
Zientek MichalAgrese a násilí ženbakalářská 2011 
Cieciotková SoňaPsychologické aspekty hromadných neštěstíbakalářská 2010 
Křivánek MilošTaxonomie zátěžových situací v profesi policistybakalářská 2010 
Rozsívalová MarieKomunikace s obětí trestného činubakalářská 2010 
Ševčíková AlexandraPostup policistů při oznamování náhlého úmrtíbakalářská 2010 
Šmajstrla LiborPosttraumatická intervenční péče a její význam v profesi policistybakalářská 2010 
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub