Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2019

Test obecných studijních předpokladů, praktické zkoušky, motivační pohovory, testy odborných znalostí a výběrová řízení jsou organizované Pedagogickou fakultou (Filozofickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou u mezifakultních studií). Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Bakalářské a magisterské obory
8. a 9. února 2019dny otevřených dveří
15. března 2019mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
25. - 27. dubna 2019praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy
27. dubna 2019náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy
11. - 20. května 2019přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě
13. května - 12. června 2019přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
27. - 31. května 2019přijímací zkoušky na Filozofické fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
18. května 2019náhradní termín přijímací zkoušky, mimo praktickou z tělesné výchovy, na Pedagogické fakultě
12. června 2019náhradní termín přijímací zkoušky na Filozofické fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
18. června 2019náhradní termín přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
3. a 20. června 2019zasedání přijímací komise
4. července 2019možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
1.-4. července 2019zápis do studia
Doktorské studijní obory
15. května 2019mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
31. května 2019výběrové řízení Kinantropologie
červen 2019konání výběrových řízení

Náhradní termín přijímacích zkoušek se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném termínu konají maturitní, resp. bakalářskou zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2019

facebook
rss
social hub