Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2020

Přijímací zkoušky a pohovory jsou organizovány a realizovány Pedagogickou fakultou. U mezifakultních studií s Filozofickou fakultou nebo Přírodovědeckou fakultou jsou zkoušky a pohovory realizovány příslušnou fakultou.

Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny. Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazečům doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Ostravské univerzity nebo písemně poštovní zásilkou.

Bakalářské a magisterské obory
24. a 25. ledna 2020dny otevřených dveří
15. března 2020mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
23. - 25. dubna 2020praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy
25. dubna 2020náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy
9. - 24. května 2020přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě
11. - 26. května 2020přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
16. května 2020náhradní termín přijímací zkoušky, mimo praktickou z tělesné výchovy, na Pedagogické fakultě
1. - 5. června 2020přijímací zkoušky na Filozofické fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
15. června 2020náhradní termín přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
17. června 2020náhradní termín přijímací zkoušky na Filozofické fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
19. června 2020zasedání přijímací komise
29. června 2020možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
1. - 3. července 2020zápis do studia
 
Doktorské studijní obory
15. května 2020mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
červen 2020konání výběrových řízení

Náhradní termín přijímacích zkoušek se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném termínu konají maturitní, resp. bakalářskou zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 10. 2019

facebook
rss
social hub