Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2018

Test obecných studijních předpokladů, praktické zkoušky, motivační pohovory a testy odborných znalostí jsou organizované Pedagogickou fakultou. Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Bakalářské a magisterské obory
12. a 13. ledna 2018dny otevřených dveří
28. února 2018mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
19. - 21. dubna 2018praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy
21. dubna 2018náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy
12. - 19. května 2018přijímací zkoušky
19. května 2018náhradní termín přijímací zkoušky mimo praktickou z tělesné výchovy
30. května 2018zasedání přijímací komise
13. června 2018možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
2. - 4. července 2018zápis do studia
Doktorské studijní obory
15. května 2018mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
červen 2018konání výběrových řízení

Náhradní termín přijímacích zkoušek (21. dubna 2018 pro praktickou zkoušku z tělesné výchovy, 19. května 2018 pro všechny ostatní zkoušky) se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném termínu konají maturitní, resp. bakalářskou zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky.