Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2021

Přijímací zkoušky a pohovory jsou organizovány a realizovány Pedagogickou fakultou. U mezifakultních studií s Filozofickou fakultou nebo Přírodovědeckou fakultou jsou zkoušky a pohovory realizovány příslušnou fakultou.

Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky fakulta zveřejní na svých webových stránkách pozvánku s detailními pokyny a termíny přijímacích zkoušek. Každý uchazeč o této skutečnosti bude informován prostřednictvím informačního e-mailu na adresu, kterou fakultě pro tyto účely předal v elektronické přihlášce ke studiu. Fakulta nerozesílá pozvánky papírovou formou na adresu bydliště uchazečů.

Bakalářské a magisterské obory
29. ledna 2021dny otevřených dveří
15. března 2021mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
22. - 24. dubna 2021praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy (ZRUŠENO)
24. dubna 2021náhradní termín přijímací zkoušky z tělesné výchovy (ZRUŠENO)
10. - 25. května 2021přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě
17. - 28. května 2021přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
15. května 2021náhradní termín přijímací zkoušky, mimo praktickou z tělesné výchovy, na Pedagogické fakultě
31. května - 4. června 2021přijímací zkoušky na Filozofické fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
16. června 2021náhradní termín přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
16. června 2021náhradní termín přijímací zkoušky na Filozofické fakultě pro uchazeče v mezifakultních kombinacích
18. června 2021zasedání přijímací komise Pedagogické fakulty
30. června 2021možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
1. - 2. července 2021zápis do studia
 
Doktorské studijní obory
15. května 2021mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
červen 2021konání výběrových řízení

Náhradní termín přijímacích zkoušek se poskytuje pouze uchazečům, kteří v řádném termínu konají maturitní, resp. bakalářskou zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky.

Upozorňujeme na možné změny termínů zde uvedených s ohledem na aktuální stav spojený s vyhlášenými epidemiologickými opatřeními v České republice. O všech změnách budeme informovat na stránce Aktuální informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám na Pedagogické fakultě OU


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2021