Test předpokladů ke studiu

Test předpokladů ke studiu je jednotný test pro bakalářské a magisterský program (netýká se navazujících magisterských programů). Test bude realizovaný elektronicky - na počítačích.

Test zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní studijní program. Skládá se z třech samostatných částí:

  • verbální myšlení,
  • kulturně-společenský přehled,
  • logické myšlení.

Na vypracování testu mají uchazeči 45 minut. Otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení.

Test budou uchazeči konat jen jednou, bez ohledu na počet podaných přihlášek. Dosažený výsledek se uchazečům započítá na všechny přihlášené programy v rámci Pedagogické fakulty OU.

Doporučená literatura

Není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Obsah testu vychází z náplně středoškolského vzdělání.


V průběhu konání testu bude zakázáno používání

  • mobilních telefonů,
  • fotoaparátů,
  • jiných záznamových zařízení,
  • vlastních poznámek, literatury a papírů.

Vzorový test soubor pdf 1,00 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2022