Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Podoba přijímací zkoušky u absolventů celoživotního vzdělávání

Uchazeči, kteří absolvovali na OU část akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání, mají stanovenu následující podobu přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří zahájí přijímací řízení podáním elektronické přihlášky a zaplacením poplatku za přijímací řízení, mohou přijímací zkoušku vykonat:

 1. úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky (kurzu CŽV) ve studijním oboru, ke kterému se uchazeč hlásí. Součástí přijímací zkoušky absolventů daného akreditovaného studijního oboru v CŽV se stane i dosavadní studijní průměr. Výsledky přijímací zkoušky budou v souladu s pravidly na OU ohodnoceny body, které určí pořadí v přijímacím řízení do daného studijního oboru.

  Bodové hodnocení přijímací zkoušky:
  Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v CŽV = 70 % z celkových bodů.
  Hodnota průměru prospěchu od 1,00 – 1,49 = 30 % z celkových bodů
  Hodnota průměru prospěchu od 1,50 – 2,49 = 20 % z celkových bodů
  Hodnota průměru prospěchu od 2,50 – 3,00 = 10 % z celkových bodů

 2. absolvováním standardního přijímacího řízení.

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 11. 2018

facebook
rss
social hub