Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Bakalářské studijní programy
 formapočet
AndragogikaKS30
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích) PS40
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS, KS60, 25
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS40
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS, KS40, 20
Matematika se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS30
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS, KS50, 25
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníKS40
Pedagogika (ve všech kombinacích)PS25
Psychologie se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS30
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníPS10
Sociální pedagogikaPS, KS30, 30
Speciální pedagogikaPS, KS45, 15
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS20
Tělesná výchova a sport, specializace Pohybová aktivita, rekreace a zdravíPS, KS20, 15
Tělesná výchova a sport, specializace Trenérství a sportovní výkonnostPS, KS20, 15
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS70
Učitelství pro mateřské školyPS, KS30, 30
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS30
Výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ se zaměřením na vzděláváníPS20
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS35
Biologie (ve všech kombinacích, mezifakultně s PřF OU)PS10
Fyzika (ve všech kombinacích, mezifakultně s PřF OU)PS10
Geografie (ve všech kombinacích, mezifakultně s PřF OU)PS10
Chemie (ve všech kombinacích, mezifakultně s PřF OU)PS10
Informatika (ve všech kombinacích, mezifakultně s PřF OU)PS10
Matematika (ve všech kombinacích, mezifakultně s PřF OU)PS10
Anglická filologie (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Český jazyk a literatura (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Dějiny umění (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Francouzská filologie (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Historie (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Německá filologie (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Polská filologie (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Ruská filologie (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Španělská filologie (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
Základy společenských věd (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS5
 
Navazující magisterské studijní programy
 formapočet
Behaviorální zdraví, sport a technologiePS18
Kinantropologie, specializace Behaviorální zdravíPS25
Kinantropologie, specializace Sportovní vědyPS25
Sociální pedagogikaPS, KS20, 20
Speciální pedagogikaPS, KS15, 15
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠPS, KS10, 10
Učitelství odborných předmětůKS25
Učitelství pro 2. stupeň ZŠPS, KS 
 Anglický jazyk (ve všech kombinacích)PS10
 Český jazyk (ve všech kombinacích)PS, KS30,20
 Hudební výchova (ve všech kombinacích)PS20
 Informační a komunikační technologie (ve všech kombinacích)PS, KS10,10
 Matematika (ve všech kombinacích)PS10
 Občanská výchova (ve všech kombinacích)PS, KS30,20
 Technická výchova (ve všech kombinacích)PS10
 Tělesná výchova (ve všech kombinacích)PS40
 Výchova ke zdraví (ve všech kombinacích)PS20
 Výtvarná výchova (ve všech kombinacích)PS10
Učitelství pro střední školyPS 
 Hudební výchovaPS10
 PedagogikaPS10
 PsychologiePS10
 SbormistrovstvíPS10
 Tělesná výchovaPS10
 Výtvarná výchovaPS10
 Anglický jazyk (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 Český jazyk a literatura (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 Dějepis (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 Francouzský jazyk (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 Německý jazyk (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 Polský jazyk (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 Ruský jazyk (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 Španělský jazyk (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 Základy společenských věd (ve všech kombinacích, mezifakultně s FF OU)PS2
 
Magisterský studijní program
 formapočet
Učitelství pro 1. stupeň základní školyPS, KS50, 25
 
Doktorské studijní programy
 formapočet
Informační a komunikační technologie ve vzděláváníPS, KS5, 5
KinantropologiePS5
PedagogikaPS, KS5, 5

Vysvětlivky:
PSprezenční studium
KSkombinované studium

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu všech studijních oborů na Pedagogické fakultě OU je uveden v tabulce, přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení počtu financovaných studentů ze strany MŠMT pro Ostravskou univerzitu na rok 2021 se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.

Fakulta si vyhrazuje právo navýšit uvedený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. Toto navýšení bude oznámeno prostřednictvím veřejné části webových stránek fakulty. Důvodem případného navýšení je přiznání finanční podpory z veřejných zdrojů, která je určena speciálně pro navýšení počtu studentů.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1. písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu či studijního oboru.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 12. 2020