Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Bakalářské studijní programy

studijní programformapočet
Tělesná výchova a sport PS80
Tělesná výchova a sport KS35
Speciální pedagogika PS50
Speciální pedagogika KS40
Specializace v pedagogice PS250
Specializace v pedagogice KS200
Pedagogika KS35

Navazující magisterské studijní programy

studijní programformapočet
Tělesná výchova a sportPS30
Učitelství pro střední školyPS50
Učitelství pro střední školyKS40
Učitelství pro základní školy PS40
Učitelství pro základní školy KS40
Specializace v pedagogice KS10
Speciální pedagogika PS30
Speciální pedagogika KS35
VychovatelstvíPS20
VychovatelstvíKS30

Magisterské studijní programy

studijní programformapočet
Učitelství pro základní školy PS70
Učitelství pro základní školy KS40

Doktorské studijní programy

studijní programformapočet
Specializace v pedagogice PS10
Specializace v pedagogice KS10
KinantropologiePS10

Vysvětlivky:

  • PS - prezenční studium,
  • KS - kombinované studium.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu všech studijních oborů na Pedagogické fakultě OU je uveden v tabulce, přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení počtu financovaných studentů ze strany MŠMT pro Ostravskou univerzitu na rok 2018 se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1. písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu či studijního oboru.