Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Bakalářské studijní programy
 formapočet
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS, KS100, 50
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS60
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS, KS40, 20
Matematika se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS30
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS, KS100, 50
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníKS50
Pedagogika (Andragogika)KS40
Pedagogika (ve všech kombinacích)PS60
Psychologie se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS30
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníPS20
Specializace v pedagogice (Informační a komunikační technologie ve vzdělávání)PS, KS20, 20
Specializace v pedagogice (Sociální pedagogika)PS, KS50, 30
Speciální pedagogikaPS, KS50, 50
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS30
Tělesná výchova a sport (Rekreologie)PS, KS50, 30
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS100
Učitelství pro MŠPS, KS60, 60
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS50
Výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ se zaměřením na vzděláváníPS20
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (ve všech kombinacích)PS40
Navazující magisterské studijní programy
 formapočet
Specializace v pedagogice (Pedagogika předškolního věku)KS10
Speciální pedagogikaPS, KS20, 20
Speciální pedagogika (Speciální pedagogika pro učitele)PS, KS10, 10
Učitelství pro 2. stupeň základních škol (ve všech kombinacích)PS, KS50, 25
Učitelství pro střední školy (ve všech kombinacích)PS100
Učitelství odborných předmětůKS30
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠPS20
Učitelství pro základní školy (Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ)PS, KS20, 20
Vychovatelství (Sociální pedagogika)PS, KS30, 30
Magisterský studijní program
 formapočet
Učitelství pro 1. stupeň základní školyPS, KS100, 40
Doktorské studijní programy
 formapočet
KinantropologiePS5
Specializace v pedagogice (Didaktika českého jazyka a literatury)PS, KS5, 5
Specializace v pedagogice (Hudební teorie a pedagogika)PS, KS5, 5
Specializace v pedagogice (Informační a komunikační technologie ve vzdělávání)PS, KS5, 5
  • PS - prezenční studium
  • KS - kombinované studium

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu všech studijních oborů na Pedagogické fakultě OU je uveden v tabulce, přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení počtu financovaných studentů ze strany MŠMT pro Ostravskou univerzitu na rok 2019 se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1. písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu či studijního oboru.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 01. 2019

facebook
rss
social hub