Volba kandidáta na jmenování děkanem

docent Daniel Jandaka Dne 13. května 2024 během zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem. Docent Daniel Jandačka získal nadpoloviční většinu hlasů fakultních senátorů.
Zveřejněno / aktualizováno: 14. 05. 2024