1. února zahajujeme přijímací řízení DVPP

Můžete se přihlásit do programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity otevírá pro akademický rok 2024/2025 přijímací řízení. Informace k jednotlivým vzdělávacím programům najdete v nabídce oborů CDV.

Informace k programu Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy:

Z důvodu aktuálních změn, ke kterým ze strany MŠMT dochází v programu celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol a 2. stupně základních škol bez pedagogické způsobilosti, a v souvislosti s vydáním závazného „Standardu studia pedagogiky pro získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy“ (tzv. doplňující pedagogické studium) bude podávání elektronických přihlášek pro přijímací řízení aktivní až od 1. března 2024.

Bližší informace k podmínkám přijímacího řízení, podávání přihlášek, rozsahu studia, organizaci studia, školním a učebním plánu studia bude uveřejněno na webových stránkách Ostravské univerzity před zahájením přijímacího řízení, viz: Nabízené obory.

V případě dotazů pište na e-mail: .


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 01. 2024