Katedra výtvarné výchovy uspořádala exkurzi do Prahy

Ve dnech 17.–19. května 2023 proběhla exkurze do Prahy pořádaná Katedrou výtvarné výchovy PdF OU. Tato exkurze proběhla v rámci předmětu Odborná exkurze z dějin umění 1, která je primárně určena pro studentky a studenty KVV, avšak předmět je otevřen pro všechny studující na Ostravské univerzitě. Tuto možnost letos využili jak studující z jiných kateder pedagogické fakulty, tak studující z filozofické či přírodovědecké fakulty.

Studentky a studenti v rámci exkurze navštívili Národní muzeum, Národní galerii (Anežský klášter, Schwarzenberský palác, Veletržní palác), Pražský hrad, Katedrálu sv. Víta, Baziliku svatého Jiří, Zlatou uličku, GHMP, Rudolfinum a Centrum pro současné umění DOX. Návštěva těchto pamětihodností a institucí byla doprovázena kulturně-historickým výkladem během procházek Prahou.

Věříme, že si účastníci exkurze tuto aktivitu užili stejně, jako její vyučující, jimiž jsou Tomáš KoudelaTereza Čapandová a doufáme, že stejný zájem o tuzemskou exkurzi bude i v následujících letech. A kam se vydáme v letním semestru příští rok? To je zatím tajemství. Bližší informace o předmětu Odborná exkurze z dějin umění 1 budou všem zájemcům známy ke konci zimního semestru následujícího akademického roku.


Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy
Exkurze KVV do Prahy

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2023