Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity schválil dne 22. února 2021 změny v původních podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. Fakulta reaguje na nepříznivý epidemiologický stav v ČR a modifikuje podmínky k přijetí u programů, u kterých byla předepsána Praktická zkouška z tělesné výchovy jako přijímací zkouška, nebo jako její část.

Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 ikona pdf 0,21 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2021