Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace o přijímacích zkouškách na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity

Vážení uchazeči,
z důvodu nastalých mimořádných opatření se mohou změnit termíny přijímacích zkoušek naší fakulty. Je to s ohledem na předem stanovené termíny vysoce pravděpodobné. Proto jsme pro vás připravili tuto stránku, kde najdete všechny potřebné a aktuální informace k přijímacím zkouškám spolu s konkrétními termíny jednotlivých zkoušek. Z důvodu měnící se situace a potřeby operativního reagování volíme právě tuto formu předávání informací, a to včetně termínů jednotlivých zkoušek. Zasílání papírových pozvánek v nastalé situaci není možné realizovat při zachování základního rámce harmonogramu přijímacího řízení.

Sledujte proto prosím tuto webovou stránku, kde najdete aktuální informace týkající se přijímacího řízení. Samozřejmě nás v případě nejasností můžete kontaktovat, nejlépe studijního referenta příslušného studijního programu – kontakty. Informace, které zde nebudou zveřejněny, ještě nebudou známy – budou v procesu zpracovávání.

  • Dne 15. března 2020 bylo uzavřeno podávání přihlášek ke studiu.
  • Začali jsme zpracovávat přijímací řízení.
  • Z důvodu vyššího zájmu o studium se u všech bakalářských programů bude konat přijímací zkouška. U bakalářských programů hudební výchova, informační a komunikační technologie, matematika, sbormistrovství a technická výchova formou Testu předpokladů ke studiu. U výtvarných programů formou motivačního pohovoru. Postupujeme v souladu s předem avizovanou možností.
  • U navazujících magisterských programů potvrzujeme nekonání přijímací zkoušky u aprobací: hudební výchova pro ZŠ, hudební výchova pro SŠ, informační a komunikační technologie ve vzdělávání (jednooborovka), informační a komunikační technologie, technická výchova, sbormistrovství, výtvarná výchova pro ZŠ, výtvarná výchova pro SŠ, výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ (jednooborovka). Postupujeme v souladu s předem avizovanou možností.
    (Uchazeči nesmí opomenout, že v případě učitelských aprobací je přijímací zkouška složena ze tří částí (aprobace 1, aprobace 2, pedagogicko-psychologický základ). Pokud byla jedna část vyhlášena bez přijímací zkoušky, neznamená to, že se na přihlášenou kombinaci vůbec nekoná přijímací zkouška. Uchazeč musí sledovat všechny části přijímací zkoušky na přihlášené kombinaci.)
  • Následující informace zde uveřejněné se budou týkat praktické zkoušky z tělesné výchovy.


Pro každého uchazeče je důležité univerzitníoborové číslo.

Univerzitní číslo je unikátní číslo v rámci Ostravské univerzity a identifikuje uchazeče. Uchazeč má v rámci naší univerzity jen jedno univerzitní číslo, a to i v případě, že podal více přihlášek, a to i na různé fakulty OU.

Oborové číslo je unikátní číslo v rámci Ostravské univerzity a identifikuje uchazeče na přihlášeném programu. Uchazeč má v rámci programu jen jedno oborové číslo. V případě, že podal více přihlášek, má pro každý přihlášený program jiné číslo. Uchazeč má tolik oborových čísel, kolik podal přihlášek.

Uchazeč by měl obě čísla znát, dokázat dohledat, protože se k nim vztahují v přijímacím řízení různé aktivity (např. přístup k výsledkům přijímacího řízení). Obě čísla uchazeč nalezne v elektronické přihlášce ke studiu.

náhled

Po přihlášení jsou obě čísla k dispozici pomocí rodného čísla a iniciál, které uchazeč zadal do e-přihlášky.

náhled


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2020

facebook
rss
social hub