Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Mimořádné přijímací řízení na Pedagogickou fakultu - Kinantropologie

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 v prezenčním doktorském studijním programu Kinantropologie. Standardní doba studia činí 4 roky.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně ukončené studium v magisterském programu, nejlépe se zaměřením na tělesnou výchovu a sport, kinantropologii, učitelství tělesné výchovy, nebo také graduovaným uchazečům z oblasti lékařských, technických, či biologických vědních oborů se zájmem o specializaci do oblasti výzkumu pohybu člověka.

Vzdělání se dokládá ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč je povinen ověřenou kopii doložit při zápisu do studia.


Detailní informace ikona pdf 0,25 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 02. 2020

facebook
rss
social hub