Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2019/2020

Bakalářské obory a programy

Jednooborové

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIJNÍ OBOR FORMAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
PedagogikaAndragogikaKSOSP
Specializace v pedagogiceSociální pedagogikaPS, KSOSP
Specializace v pedagogiceInformační a komunikační technologie ve vzděláváníPS, KSB (OSP)
Speciální pedagogikaSpeciální pedagogikaPS, KSOSP
Tělesná výchova a sportRekreologiePS, KSTĚL, OSP

Jednoprogramové

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ se zaměřením na vzděláváníPSB (MP)
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníKSOSP
Učitelství pro MŠPS, KSOSP

Sdružené

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS, KSOSP
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (OSP)
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS, KSB (OSP)
Matematika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (OSP)
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS, KSOSP
Pedagogika (maior i minor)PSOSP
Psychologie se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSOSP
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (maior)PSB (OSP)
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (OSP)
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSOSP
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSB (MP)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSTĚL, OSP

U bakalářských sdružených studií si uchazeči volí kombinaci dvou programů, přičemž u jednoho volí studijní plán maior a u druhého minor (v rámci studijního plánu maior píše bakalářskou práci). Např. Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior) – Matematika se zaměřením na vzdělávání (minor), bakalářská práce je realizována z českého jazyka. Maior program je vždy uveden jako první. Nabízené kombinace programů nalezne uchazeč v e-přihlášce.

Studijní programy maior Pedagogické fakulty lze kombinovat s minor programy Přírodovědecké fakulty – Biologie, Fyzika, Geografie, Matematika (Chemie a Informatika jsou k akreditaci připravovány, po udělení akreditace budou i tyto nabídnuty) a s minor programy Filozofické fakulty – Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk, Ruský jazyk, Polský jazyk, Český jazyk a literatura, Historie, Základy společenských věd a Dějiny umění.

Navazující magisterské obory a programy

Jednooborové

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIJNÍ OBOR FORMAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Specializace v pedagogicePedagogika předškolního věkuKSTZO
Speciální pedagogikaSpeciální pedagogikaPS, KSTZO
Speciální pedagogikaSpeciální pedagogika pro učitelePS, KSTZO
Učitelství pro základní školyUčitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠPS, KSB (TZO)
VychovatelstvíSociální pedagogikaPS, KSTZO

Jednoprogramové

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠPSB (MP)
Učitelství odborných předmětůKSTZO

Sdružené (specializace)

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Učitelství pro 2. stupeň ZŠPS, KS 
 Anglický jazykPSTZO
 Český jazykPS, KSTZO
 Hudební výchovaPSB (TZO)
 Informační a komunikační technologiePS, KSB (TZO)
 MatematikaPSB (TZO)
 Občanská výchovaPS, KSTZO
 Technická výchovaPSB (TZO)
 Tělesná výchovaPSTZO
 Výchova ke zdravíPSTZO
 Výtvarná výchovaPSB (MP)
Učitelství pro střední školyPS 
 Hudební výchovaPSB (TZO)
 PedagogikaPSTZO
 PsychologiePSTZO
 SbormistrovstvíPSB (SBOR)
 Tělesná výchovaPSTZO
 Výtvarná výchovaPSB (MP)

U navazujících magisterských sdružených studií si uchazeč volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Český jazyk – Matematika). Studijní aprobace Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty programu Učitelství pro střední školy lze vzájemně kombinovat. Nabízené kombinace nalezne uchazeč v e-přihlášce.

S Přírodovědeckou fakultou lze kombinovat aprobace: Biologie, Fyzika, Geografie, Matematika, Informatika, Chemie. S Filozofickou fakultou lze kombinovat aprobace: Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk, Ruský jazyk, Polský jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Dějiny výtvarné kultury.

Magisterský program

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Učitelství pro 1. stupeň základní školyPS, KSOSP

Doktorské obory

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Kinantropologie KinantropologiePS
Specializace v pedagogice Didaktika českého jazyka a literaturyPS, KS
Specializace v pedagogice Hudební teorie a pedagogikaPS, KS
Specializace v pedagogice Informační a komunikační technologie ve vzděláváníPS, KS

Vysvětlivky
PSprezenční studium
KSkombinované studium
B (MP)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou motivačního pohovoru
B (OSP)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou OSP
B (SBOR)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou praktické zkoušky ze sbormistrovství
B (TZO)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu ze znalostí z oboru
OSPtest obecných studijních předpokladů v režii PdF OU
TĚLpraktická zkouška z tělesné výchovy
TPPtest z pedagogiky a psychologie
TZOtest ze znalostí z oboru
výběrová řízení

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 01. 2019

facebook
rss
social hub