Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2021/2022

Bakalářské programy

Jednoprogramové

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
AndragogikaKSPKS3050
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníKSPKS4030
Sociální pedagogikaPS, KSPKS30, 3040
Speciální pedagogikaPS, KSPKS45, 1560
Tělesná výchova a sport, specializace Pohybová aktivita, rekreace a zdravíPS, KSTĚL, PKS20, 1530, 30
Tělesná výchova a sport, specializace Trenérství a sportovní výkonnostPS, KSTĚL, PKS20, 1530, 30
Učitelství pro MŠPS, KSPKS30, 3060
Výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ se zaměřením na vzděláváníPSMP2050

Sdružené

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior i minor) PSANG4040
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS, KSPKS60, 2530
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSPKS4030
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS, KSPKS40, 2030
Matematika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSPKS3030
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS, KSPKS50, 2530
Pedagogika (maior i minor)PSPKS2530
Psychologie se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSPKS3030
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (maior)PSPKS1030
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSPKS2030
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSTĚL, PKS7030
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSPKS3030
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PSMP3550
Biologie (minor)PSPŘF B (B)1040
Fyzika (minor)PSPŘF B (F)1050
Geografie (minor)PSPŘF P G1040
Chemie (minor)PSPŘF P CH1051
Informatika (minor)PSPŘF B (I)1050
Matematika (minor)PSPŘF B (M)1051
Anglická filologie (minor)PSFF P AJ560
Český jazyk a literatura (minor)PSFF PÚ ČJ550
Dějiny umění (minor)PSFF P DU550
Francouzská filologie (minor)PSFF Ú F550
Historie (minor)PSFF P HI550
Německá filologie (minor)PSFF B5 
Polská filologie (minor)PSFF Ú PJ550
Ruská filologie (minor)PSFF P RJ550
Španělská filologie (minor)PSFF Ú ŠJ550
Základy společenských věd (minor)PSFF P ZSV550

U bakalářských sdružených studií si uchazeči volí kombinaci dvou programů, přičemž u jednoho volí studijní plán maior a u druhého minor (v rámci studijního plánu maior píše bakalářskou práci). Např. Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior)Matematika se zaměřením na vzdělávání (minor), bakalářská práce je realizována z českého jazyka, případně z pedagogicko-psychologického bloku. Maior program je vždy uveden jako první. Nabízené kombinace programů nalezne uchazeč v e-přihlášce.


Navazující magisterské programy

Jednoprogramové

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Behaviorální zdraví, sport a technologiePSTZO, ANG1840
Kinantropologie, specializace Behaviorální zdravíPSTĚLK, TZO2516, 40
Kinantropologie, specializace Sportovní vědyPSTĚLK, TZO2516, 40
Sociální pedagogikaPS, KSTZO20, 2040
Speciální pedagogikaPS, KSTZO15, 1540
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠPS, KSB (TZO)10, 1040
Učitelství odborných předmětůKSTZO2540
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠPSB (MP)1050

Dvouaprobační

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Učitelství pro 2. stupeň ZŠPS, KSTPP 40
 Anglický jazykPSTZO1040
 Český jazykPS, KSTZO30,2040
 Hudební výchovaPSB (TZO)2040
 Informační a komunikační technologiePS, KSB (TZO)10,1040
 MatematikaPSB (TZO)1040
 Občanská výchovaPS, KSTZO30,2040
 Technická výchovaPSB (TZO)1040
 Tělesná výchovaPSTZO4040
 Výchova ke zdravíPSTZO2040
 Výtvarná výchovaPSB (MP)1050
Učitelství pro střední školyPSTPP 30
 Hudební výchovaPSB (TZO)1040
 PedagogikaPSTZO1040
 PsychologiePSTZO1040
 SbormistrovstvíPSB (SBOR)1040
 Tělesná výchovaPSTZO1040
 Výtvarná výchovaPSB (MP)1050
 Anglický jazykPSFF PP AJ260
 Český jazyk a literaturaPSFF PÚ ČJ250
 DějepisPSFF Ú D250
 Francouzský jazykPSFF B2 
 Německý jazykPSFF B2 
 Polský jazykPSFF P PJ250
 Ruský jazykPSFF Ú RJ250
 Španělský jazykPSFF B2 
 Základy společenských vědPSFF Ú ZSV250

U navazujících magisterských dvouaprobačních studií si uchazeč volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Český jazykMatematika). Studijní aprobace Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty programu Učitelství pro střední školy lze vzájemně kombinovat. Nabízené kombinace nalezne uchazeč v e-přihlášce.

S Přírodovědeckou fakultou lze kombinovat aprobace: Biologie, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Matematika.


Magisterský program

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Učitelství pro 1. stupeň základní školyPS, KSPKS50, 2550

Doktorské programy

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Informační a komunikační technologie ve vzděláváníPS, KS5, 550, 50
KinantropologiePS550
PedagogikaPS, KS5, 550, 50


Vysvětlivky
PSprezenční studium
KSkombinované studium
ANG test z anglického jazyka
B (SBOR)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou praktické zkoušky ze sbormistrovství
B (TZO)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu ze znalostí z oboru
MPmotivační pohovor
PKStest předpokladů ke studiu, v režii PdF OU
TĚLpraktická zkouška z tělesné výchovy, ZRUŠENO
TĚLKpraktická zkouška z tělesné výchovy pro navazující magisterský program Kinantropologie, ZRUŠENO
TPP test z pedagogiky a psychologie
TZOtest ze znalostí z oboru
výběrové řízení
 
FF Bbez přijímacích zkoušek
FF P AJpísemná zkouška z anglického jazyka
FF PÚ ČJpísemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury
FF P DUpísemná zkouška z dějin umění
FF Ú Fústní zkouška k prokázání motivace, zájmu a znalostí z francouzského jazyka na úrovni B1
FF P HIpísemná zkouška z historie
FF Ú PJústní zkouška k prokázání motivace, zájmu a znalostí z polského jazyka a kultury
FF P RJpísemná zkouška z ruského jazyka
FF Ú ŠJústní zkouška k prokázání motivace, zájmu a znalostí ze španělského jazyka na úrovni B1
FF P ZSVpísemná zkouška ze základů společenských věd
FF PP AJpísemná zkouška a zhodnocení portfolia z anglického jazyka
FF Ú Dústní zkouška z historie
FF P PJpísemná zkouška z polského jazyka
FF Ú RJústní zkouška z ruského jazyka
FF Ú ZSVústní zkouška ze základů společenských věd
 
PŘF P Gpísemná zkouška z geografie
PŘF P CHpísemná zkouška z chemie
PŘF B (B)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška z biologie
PŘF B (F)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška z fyziky
PŘF B (I)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška z informatiky
PŘF B (M)bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška z matematiky

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2021