OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj

Věda, výzkum a rozvoj

Informace o vědeckých a výzkumných aktivitách Pedagogické fakulty naleznete právě na této stránce. Fakulta se také zaměřuje na realizaci rozvojových projektů, financovaných z nejrůznějších dotačních titulů.