FAQ

Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkapdfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Podpora studentům se speciálními potřebami

Ostravská univerzita nabízí a zajišťuje tyto služby:

  • informuje o podmínkách studia na OU uchazečům se speciálními potřebami prostřednictvím specifické webové stránky, která je průběžně aktualizována a obsahuje informace o studiu na jednotlivých fakultách univerzity pyramida.osu.cz
  • organizuje každoročně Kurzy pro uchazeče se speciálními potřebami, na nichž poskytuje relevantní informace o možnostech studia v akreditovaných studijních programech, v přípravných kurzech ke studiu a kurzech organizovaných v rámci celoživotního vzdělávání na OU
  • poskytuje rovněž individuální konzultace zájemcům o studium na OU, které lze dohodnout s kontaktní osobou

Na základě dodatku k přihlášce, v němž uchazeč požádá o zohlednění svých speciálních potřeb:

  • koordinuje služby, zabezpečuje technickou podporu a další pomoc studentům se speciálními potřebami na univerzitě
  • poskytuje poradenství a aktivně se zasazuje o řešení individuálních studijních záležitostí studentů se speciálními potřebami
  • za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se speciálními potřebami spolupracuje s kontaktními osobami pro studenty se speciálními potřebami na fakultách, s pracovníky studijních oddělení, univerzitní knihovny a dalších pracovišť OU
  • zajišťuje knihovnické, informační a technické služby v rámci Centra podpory studentům se speciálními potřebami

Kontakt:

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. | Aktualizováno: 05. 11. 2007
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt