FAQ

Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkapdfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Publikační činnost (IS Publ)

Pedagogická fakulta


 

DĚKANÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY

Abecední seznam
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

děkan PdF OU
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.

proděkanka pro studium
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.

proděkan pro rozvoj
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum, umění a zahraniční vztahy

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

Abecední seznam
Kozel David, PhDr., Ph.D.

tajemník KHV
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.

vedoucí KHV
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.

Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.

koordinátor LLP – Erasmus
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.

Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D.

Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD.

KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Abecední seznam
Cieslar Milan, Mgr., PhD.

vedoucí katedry KVV, tajemník KVV, katedrový koordinátor LLP - Erasmus
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D.

Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.

Chovanec Ivo, prof., akad. sochař

Koudela Tomáš, Mgr.

Sedlíková Kristina, Mgr. BcA.

Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D.

Vorel Ondřej, PhDr., ArtD.

KATEDRA STUDIÍ LIDSKÉHO POHYBU

Abecední seznam
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.

zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
Elavsky Steriani, Mgr.

Farana Roman, Mgr., Ph.D.

vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.

vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
Kaštovská Barbora, Mgr.

Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.

tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.

pedagogický poradce pro obor Rekreologie
Minárik Roman, Mgr.

Sebera Michal, Mgr.

Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.

tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
Valová Marie, Mgr., Ph.D.

Vaverka František, prof. PhDr., CSc.

Zahradník David, Mgr., Ph.D.

KATEDRA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

Abecední seznam
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD.

koordinátor LLP - Erasmus
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.

vedoucí katedry
Mečiar Marcel, Mgr., Ph.D.

Piętak Stanislav, Mgr., PhD.

Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D.

Szymeczek Józef, ThDr., Dr.

KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY

Abecední seznam
Dostál Pavel, Ing., Ph.D.

Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing.

Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D.

Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.

vedoucí KPV
Švrčinová Veronika, Mgr.

tajemník KPV, koordinátor pro Erasmus
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D.

KATEDRA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Abecední seznam
Kapoun Pavel, Mgr., Ph.D.

Klubal Libor, Mgr. Bc.

Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.

vedoucí KIK
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD.

Oujezdský Aleš, Ing., Ph.D.

tajemník KIK
Prextová Tatiana, Mgr., Ph.D.

Takács Ondřej, Ing., Ph.D.

Turčáni Milan, prof. Ing., CSc.

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY S DIDAKTIKOU

Abecední seznam
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.

tajemnice KCD; vedoucí oddělení studia českého jazyka se zaměřením na vzdělávání, učitelství českého jazyka pro ZŠ a bohemistiky v praxi
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.

Hrdličková Marcela, Mgr.

Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.

vedoucí Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D.

Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.

vedoucí oddělení pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.

Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D.

Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.

vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.

KATEDRA MATEMATIKY S DIDAKTIKOU

Abecední seznam
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.

katedrový koordinátor LLP - Erasmus
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.

vedoucí KMD
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc.

Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.

tajemník KMD

KATEDRA PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY

Abecední seznam
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.

tajemnice KPD
Chmura Milan, Mgr., Ph.D.

Malach Josef, doc. PhDr., CSc.

vedoucí KPD
Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D.

Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.

proděkanka pro vědu a výzkum
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D.

Václavík Marek, PhDr., Ph.D.

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Abecední seznam
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.

Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.

vedoucí katedry
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.

katedrový koordinátor LLP - Erasmus
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D.

Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.

Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D.

Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.

Novohradská Hana, Mgr.

Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.

tajemnice katedry

KATEDRA PREPRIMÁRNÍ A PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Abecední seznam
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.

pedagogický poradce pro Učitelství MŠ
Fodorová Karin, PhDr. Bc.

Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.

pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
Hendrychová Simona, Mgr., PhD.

Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D.

Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.

katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
Ries Lumír, prof. PhDr., CSc.

Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.

tajemník katedry
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.

vedoucí katedry

CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Abecední seznam
Bouda Tomáš, PaedDr.

vedoucí CDV

KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE

Abecední seznam
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.

tajemník katedry
Hurda Pavel, PhDr., Ph.D.

pedagogický poradce
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.

vedoucí katedry
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc.

Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.

koordinátor ERASMu a pedagogický poradce pro VKZ
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D.

odborný asistent
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.

Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D.

Svoboda Jan, PhDr.

CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY

Abecední seznam
Cindlerová Ivona, Mgr.

Klimszová Slavomíra, Mgr.

vedoucí CJP
Šigutová Marta, Mgr., M.A.

Trnová Michaela, Mgr.

KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Abecední seznam
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.

tajemnice PES
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.

koordinátor pro Erasmus
Richterová Bohdana, Mgr.

garant odborných praxí
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.

vedoucí PES
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.

Vališová Alena, prof. PhDr., CSc.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt