FAQ

Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkapdfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Praxe

Nový model smluv byl zahájen v říjnu 2012. Všechny praxe na PdF OU probíhají bezplatně, nebo recipročně.

Praxe jsou zajišťovány:

 • pro studenty PdF OU
 • pro studenty programu ERASMU
 • nově pro studenty programu ERASMUS placement

Pro zahraniční studenty zajišťujeme praxe:

 • hospitační
 • asistentské

Pro studenty ERASMU(popř. ERASMU placement) referát praxí PdF OU zajišťuje praxe v jazycích:

 • anglickém
 • španělském
 • německém
 • francouzském
 • polském

Studenti tak mohou praxe realizovat ve svém rodném jazyce a instituce tak získají pro svoji výuku rodilé mluvčí.

Počet studentů, kteří vykonají praxe za 1 semestr na PdF OU:

 • průběžné praxe cca 2600 studentů
 • souvislé praxe cca 2200 studentů

Typy smluv na zajištění pregraduálních praxí:

 • reciproční Rámcová smlouva: k 01. listopadu 2013 uzavřeno 69 smluv, (nabízíme reciproční aktivity)
 • bezplatná Rámcová smlouva: k 01. listopadu 2013 uzavřeno 267 smluv, (není vyhotovena DPP, praxe je v modelu „bezplatně“)

Rámcové smlouvy zastřešují smluvní vztah pro všechny studenty PdF OU a jsou uzavřeny na dobu neurčitou.

Dokumenty, které je nutné vyřizovat po podepsání Rámcové smlouvy:

 • formulář Potvrzení o seznámení studenta s bezpečností práce a ochranou zdraví v instituci
 • formulář Potvrzení o seznámení studentů se zněním zákona č. 101/2000 Sb. a prohlášení studentů o zachování mlčenlivosti

Praxe zajišťuje referát praxí PdF OU:

 • na fakultních institucích PdF OU
 • na vybraných institucích, dle jednotlivých požadavků kateder PdF OU.

U souvislých praxí pro učitelské studijní obory:

 • harmonogram (vždy na konkrétní akademický rok), který je následně schválen proděkankou pro studium PdF OU.
Vlastník zprávy: Ing. Zuzana Havrlantová | Aktualizováno: 06. 12. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt