Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

       

+
   Rozšířený filtr

                         
     
   
 

Specializace Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzděláváníbakalářsképrezenční15. 11. 2020
15. 03. 2021
3 roky
(Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání)