Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

       

+
   Rozšířený filtr

                       
     
   
 
 

Specializace Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy
navazující magistersképrezenční15. 11. 2023
15. 03. 2024
2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzděláváníbakalářsképrezenční15. 11. 2023
15. 03. 2024
3 roky
(Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání)